Društvene novice

Mladinsko sodelovanje in projekti: Seminar Dunaj 2011

UNYANET - Obvestilo za javnost

Avgusta 2011 se bodo na Dunaju sešli delegati iz različnih evropskih Mladinskih (in študentskih) organizacij za Združene narode. Glavna cilja srečanja sta ustanovitev Mreže UNYA in načrtovanje skupnih projektov, katerih glavni namen bo spodbujanje dejavnosti mladih na področju delovanja Združenih narodov. 
Kategorija:

Ustanovitev mladinske sekcije Društva za Združene narode za Slovenijo

Ustanovni zbor mladinske sekcije drustva. (Foto - arhiv Drustva za ZN za Slovenijo) Četrtek, 7. aprila 2011, se bo v društvene arhive zapisal kot pomemben dan, saj je s tem dnem začela delovati mladinska sekcija Društva za ZN za Slovenijo. Na ta dan so se na ustanovnem zboru zbrali mladi člani društva, da bi izvolili predsednika, podpredsednika in upravni odbor sekcije, s čimer so omogočili začetek delovanja mladinske sekcije.

Kategorija:

XXII. skupščina Društva za Združene narode za Slovenijo

Vljudno Vas vabimo na XXII. skupščino Društva za Združene narode za Slovenijo, ki bo v sredo, 23. marca 2011 ob 16:30 uri v prostorih društva z naslednjim dnevnim redom:

  1. otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva;
  2. volitve organov skupščine;
  3. poročilo verifikacijske  komisije;
  4. delovno in finančno poročilo za leto 2010;
  5. program dela za leto 2011;
  6. poročilo nadzornega odbora;
  7. razprava o poročilih;
  8. predlog popravkov statuta
  9. nadomestne volitve v izvršni odbor;
  10. razno.
Kategorija:

Literarni večer milenijskih otroških zgodb

10. marca 2011 se je v organizaciji Društva za ZN za Slovenijo in Mestne knjižnice Ljubljana v čitalnici Knjižnice Šiška odvil literarni večer milenijskih otroških zgodb.

Kategorija:

Literarni večer otroških zgodb na temo milenijskih razvojnih ciljev

Društvo za ZN za Slovenije vas ob zaključku drugega natečaja za otroško zgodbo na temo milenijskih razvojnih ciljev vabi na literarni večer Milenijskih otroških zgodb, ki se bo zgodil v četrtek, 10. marca 2011, ob 19:30 v čitalnici Knjižnice Šiška.

Kategorija: