Združeni narodi na Dunaju na trideset načinov izboljšujejo svet

Dunajski mednarodni center (VIC) je dom za naslednje člane družine Združenih narodov: Pripravljalna komisija Organizacije za pripravo celovite Pogodbe o prepovedi jedrskih poskusov (CTBTO), Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA), Mednarodna komisija za zaščito reke Donave (ICPDR), Mednarodni nadzorni svet za droge (INCB), Komisija Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL), Program Združenih narodov za okolje (UNEP) na Dunaju, Urad/začasni sekretariat Karpatske konvencije, Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) – urad v Avstriji, Organizacija Združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO), Informacijska služba Združenih narodov (UNIS) na Dunaju, Urad Združenih narodov na Dunaju (UNOV), Urad Združenih narodov za vesoljske zadeve (UNOOSA), Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC), Poštna uprava Združenih narodov (UNPA), Register Združenih narodov o škodi povzročeni zaradi gradnje zidu v okupiranih palestinskih ozemljih (UNRoD) in Znanstveni komite Združenih narodov za posledice jedrskega sevanja (UNSCEAR).

Dunajski mednarodni center v letu 2009 praznuje svojo 30. obletnico. V zadnjih tridesetih letih so si Združeni narodi na Dunaju prizadevali za …