Oktober

1. oktober – Svetovni dan starostnikov

Generalna skupščina je z resolucijo A/RES/45/106 14. decembra 1990 določila 1. oktober za svetovni dan starostnikov. S tem dnevom je želela poudariti pomembnost spoštovanja in skrbi za starejše.

Prvi teden v oktobru: Svetovni teden otroka

Po sprejetju Konvencije o pravicah otrok leta 1989 je Generalna skupščina pozvala države, da določijo poseben dan, ki bo opominjal na pomembnost blaginje otrok. V Sloveniji so v ta namen določili celotni prvi teden oktobra.

2. oktober – Mednarodni dan nenasilja

15. junija 2007 je Generalna skupščina razglasila 2. oktober za mednarodni dan nenasilja in pozvala vse države članice, organizacije v okviru sistema OZN, regionalne ter nevladne organizacije in posameznike, da naj ta dan primerno počastijo ter razširijo sporočilo o nenasilju.

Pobuda za resolucijo, s katero so določili mednarodni dan nenasilja, izvira iz deklaracije, ki je bila sprejeta na mednarodni konferenci na temo miru, nenasilja in omogočanja – Gandijeve filozofije za 21. stoletje. Mahmata Gandi se je rodil 2. oktobra 1969.

4. - 10. oktober – Svetovni teden vesolja

6. decembra 1999 je Generalna skupščina teden od 4. do 10. oktobra določila za svetovni teden vesolja. S tem tednom je želela opomniti na prispevek znanosti in tehnologije k izboljšanju človekovega življenja. 4. oktobra 1957 je bil v vesolje izstreljen prvi umetni satelit Sputnik I. 10. oktobra 1967 pa je postala pravnomočna pogodba, ki ureja dejavnosti držav pri raziskovanju in miroljubni uporabi vesolja.

5. oktober – Svetovni dan učiteljev

UNESCO je 5. oktober določil za svetovni dan učiteljev, s čimer je želel na letni ravni javnost opozoriti na pomembnost vloge učiteljev pri razvoju družbe in popularizirati njihovo poslanstvo ter dosežke.

Prvi ponedeljek v oktobru – Svetovni dan bivalnega okolja

Leta 1985 je Generalna skupščina na priporočilo komisije za človekove pravice določila prvi ponedeljek v oktobru za svetovni dan bivalnega okolja. S tem dnem se želi poudariti pomembnost človeških naselij in pravico vseh ljudi do zavetišča. Namen dne je tudi opomniti svet na kolektivno odgovornost za prihodnost človekovega habitata.

Druga sreda v oktobru – Mednarodni dan preprečevanja naravnih nesreč

22. decembra 1999 je Generalna skupščina drugo sredo v oktobru določila za mednarodni dan preprečevanja zmanjševanja naravnih nesreč. S tem je želela poudariti pomen globalne kulture za zmanjševanje naravnih nesreč in povečati pripravljenost za preprečevanje ter lajšanje teh nesreč.

9. oktober – Svetovni dan pošte

Vsako leto se 9. oktobra praznuje svetovni dan pošte. Na ta dan so v švicarskem Bernu leta 1974 ustanovili Univerzalno poštno unijo leta 1974. V različnih državah na ta dan predstavijo poštni uradi ali promovirajo nove poštne storitve in izdelke.

10. oktober – Svetovni dan duševnega zdravja

Prvič so svetovni dan duševnega zdravja praznovali 10. oktobra 1992. Na začetku je bila to letna aktivnost Svetovne federacije za duševno zdravje. Kasneje so ta dan tudi uradno določili za svetovni dan duševnega zdravja.

15. oktober – Mednarodni dan kmečkih žena

Z resolucijo sprejeto 18. decembra 2007 je Generalna skupščina razglasila 15. oktober za mednarodni dan kmečkih žena. Skupščina je pozvala države članice, da naj v sodelovanju z organizacijami, ki delujejo v okviru OZN, in civilno družbo, izboljšajo položaj kmečkih žena, vključno z domorodnimi prebivalkami, v svojih nacionalnih, regionalnih ter globalnih razvojnih strategijah. Takšni ukrepi vključujejo: ustvarjanje okoliščin, ki bi izboljšale položaj kmečkih žena, prizadevanje za njihovo politično in družbeno-gospodarsko uveljavljanje, podpiranje njihovega polnega in enakovrednega sodelovanja v procesih odločanja na vseh nivojih…

16. oktober – Svetovni dan hrane

16. oktobra leta 1945 je bila ustanovljena Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO), zato ta dan vsako leto praznujemo kot svetovni dan hrane. Namen praznovanja tega dneva, ki so ga leta 1979 ustanovili na konferenci FAO, je povečati zavedanje o svetovnih prehrambenih problemih in spodbuditi boj proti lakoti ter revščini.

17. oktober – Svetovni dan boja proti revščini

Generalna skupščina je leta 1992 določila 17. oktober za svetovni dan boja proti revščini. S tem dnem želi skupščina povečati zavedanje o pomembnosti zmanjševanja revščine v vseh državah, še posebej pa v državah v razvoju.

20. oktober – Svetovni dan statistik

Svetovni dan statistik je razglasila Generalna skupščina Združenih narodov, pri čemer bo dan prvič mednarodno zaznamovan 20. oktobra 2010. Nov svetovni dan izpostavlja pomembnost statistike pri oblikovanju vsake družbe.

24. oktober – Svetovni dan Organizacije združenih narodov

24. oktobra praznujemo ustanovitev OZN. Na ta dan leta 1945 je stopila v veljavo Ustanovna listina OZN, saj jo je ratificiralo zadostno število držav podpisnic. V povojnem kaosu se je nova organizacija zavezala k preprečevanju vznika nove vojne, k vzpostavitvi ponovnega zaupanja v temeljne človekove pravice in k promociji družbenega napredka, boljših življenjskih standardov ter večjih svoboščin.

24. oktober – Svetovni dan informiranja o razvoju

Generalna skupščina je leta 1972 določila 24. oktober za svetovni dan informiranja o razvoju. S tem dnem je želela povečati pozornost svetovne javnosti glede razvojnih problemov in poudariti potrebo po večjem mednarodnem sodelovanju za njihovo razrešitev.

24 – 30. oktober – Teden razoroževanja

Teden razoroževanja se prične z dnevom ustanovitve OZN. Zadnji teden v oktobru leta 1978 je potekala posebna seja Generalne skupščine o razoroževanju. V končnem dokumentu je Generalna skupščina pozvala države članice, naj se priznajo in opozarjajo na nevarnost oboroževalne tekme, težijo k njenemu prenehanju ter obveščajo javnosti o pomembnosti razoroževanja.