Maj

3. maj – Svetovni dan svobode tiska

Leta 1993 je Generalna skupščina razglasila 3. maj za svetovni dan svobode tiska. Na sprejem te resolucije je vplivala Generalna konferenca Organizacije ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) leta 1991, na kateri so z resolucijo potrdili, da je svoboden, neodvisen in pluralističen tisk nujen del vsake demokratične družbe. S tem praznikom se spominjamo na Windhoekovo deklaracijo za promocijo neodvisnega in pluralističnega tiska v Afriki iz leta 1991, ki je bila sprejeta prav 3. maja.

8-9. maj – Čas spomina in sprave za tiste, ki so izgubili življenja med drugo svetovno vojno

Z resolucijo A/RES/59/26 je 22. novembra leta 2004 Generalna skupščina določila 8. in 9. maj za čas spomina in sprave ter pozvala države članice, organe OZN, nevladne organizacije in posameznike, naj vsako leto na enega izmed teh dveh dnevov izkažejo svoje spoštovanje žrtvam druge svetovne vojne.

15. maj – Svetovni dan družine

Leta 1993 je Generalna skupščina razglasila 15. maj za svetovni dan družine. Že leta 1989 je z resolucijo A/RES/44/82 generalna skupščina določila leto 1994 za leto družine, s čimer je hotela povečati zavedanje družbe o družini in družinskih zadevah ter izboljšati zmožnost držav, da bi se družinski problemi reševali z ustreznimi domačimi politikami.

16. maj – Mednarodni dan sobivanja v miru

Decembra 2017 je Generalna skupščina razglasila 16. maj za mednarodni dan sobivanja v miru s ciljem okrepiti prizadevanja za mir po svetu, še posebej v luči nove Agende 2030 za trajnostni razvoj.

17. maj – Svetovni dan informacijske družbe

27. marca leta 2006 je Generalna skupščina razglasila 17. maj za svetovni dan telekomunikacij. S tem je hotela povečati zavedanje o novih možnostih, ki jih uporaba interneta in drugih informacijskih ter komunikacijskih sredstev lahko prinese družbi in gospodarstvu. To dejanje je sledilo Svetovnemu vrhu na temo informacijske družbe, ki je potekalo od 10-12. 2003 v Ženevi ter od 16-18. novembra 2005 v Tunisu.

21. maj – Svetovni dan spodbujanja kulturne raznolikosti za dialog in razvoj

Da bi se bolje izkoriščalo potencial kulture kot orodja za povečevanje blaginje, trajnostnega razvoja in globalno sožitje v miru, je Generalna skupščina 20. decembra 2002 razglasila 21. maj za svetovni dan spodbujanja kulturne raznolikosti za dialog in razvoj. V zaključnih dneh leta kulturne dediščine (2002) je skupščina poudarila pomembno povezavo med zaščito družbene raznolikosti in med civilizacijskim dialogom.

22. maj – Svetovni dan biološke raznolikosti

20. decembra 2000 je Generalna skupščina razglasila 22. maj za svetovni dan biološke raznolikosti. Pred tem so svetovni dan biološke raznolikosti slavili vsako leto 29. decembra, vendar so ga na petem srečanju podpisnice konvencije o biološki raznolikosti zaradi večje opaznosti premaknile na 22. maj.

Začenši z 25. majem – Teden solidarnosti z ljudstvi s teritorijev brez pravice samoupravljanja

Generalna skupščina je leta 1999 od posebnega komiteja za dekolonizacijo zahtevala vsakoletno spoštovanje tedna solidarnosti z ljudstvi s teritorijev brez pravice samoupravljanja. Že leta 1972 so ta teden razglasili za teden solidarnosti z ljudmi, ki živijo v kolonijah, v Južni Afriki in Gvineji, ter se borijo za svobodo, neodvisnost in enake pravice.

29. maj – Svetovni dan mirovnikov Združenih narodov

Generalna skupščina je 29. maj razglasila za svetovni dan mirovnikov Združenih narodov, s čimer želi počastiti vse ljudi, ki so kdaj služili na mirovnih misijah OZN, še posebej pa tiste, ki so pri vzpostavljanju miru izgubili življenje. Generalna skupščina je pozvala vse države članice, organizacije v okviru sistema OZN, nevladne organizacije in posameznike naj na primeren način spoštujejo ta dan.

31. maj – Svetovni dan brez tobaka

Vsako leto se 31. maj slavi kot svetovni dan brez tobaka. Ta dan so za dan brez tobaka določile članice Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) leta 1987. S tem dnem je želela WHO povečati zavedanje ljudi o škodljivih učinkih kajenja. Vsako leto zaradi posledic kajenja umre okoli 5,4 milijonov ljudi.