Maja Bučar

Maja Bučar

Govornica na dogodku je bila izr. prof. dr. Maja Bučar, ki je prisotnim predstavila Milenijsko kampanjo OZN in pomen doseganja milenijskih razvojnih ciljev za mednarodno skupnost.