Spoštujmo raznolikost, končajmo diskriminacijo: proslava človekovih pravic v Sloveniji

Dunaj, 8. december (Informacijska služba ZN) - Letošnje geslo dneva človekovih pravic, ki se obeležuje 10. decembra po vsem svetu, se glasi "Spoštujmo raznolikost, končajmo diskriminacijo". "Nobena država ni brez diskriminacije. Zasledimo jo lahko v mnogih pojavnih oblikah: v starih in novih, prikritih in očitnih, javnih in zasebnih. Pojavlja se lahko kot institucionaliziran rasizem, etnični konflikt, nestrpnost in zavračanje ali celo kot uradna državna razlaga zgodovine, ki zanika identiteto drugače mislečih," je povedal generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon v svojem sporočilu ob dnevu človekovih pravic.

Žrtve diskriminacije so največkrat posamezniki in skupine, ki predstavljajo lahke žrtve: hendikepirani, ženske vseh starosti, revni, priseljenci, manjšine in ostali, ki so pojmovani kot drugačni. Generalni sekretar v svojem sporočilu še poudarja, "da abstraktne zaveze niso dovolj, zato se moramo nenehno in povsod zavzemati proti neenakosti ter nestrpnosti."

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1950 vse države in zainteresirane organizacije povabila, da 10. december praznujejo kot dan človekovih pravic (resolucija 423 (V)). Omenjeni dan zaznamuje sprejetje Splošne deklaracije človekovih pravic leta 1948.

Slovenija

Društvo za Združene narode za Slovenijo bo ob podpori Informacijske službe Združenih narodov (UNIS) na Dunaju izvedlo svojo tradicionalno letno proslavo dneva človekovih pravic, ki bo 9. decembra ob 18. uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani. Slavnostni govor bo imel prof. dr. Miro Cerar, sledila pa bo razglasitev in podelitev nagrad učencem osnovnih in srednjih šol za najboljše literarno, likovno in fotografsko delo na temo človekovih pravic. Letošnja tema je nenasilje. Srečanje bo spremljala klasična glasba, ob koncu podelitve nagrad pa bo sledil sprejem. Za več informacij obiščite: http://www.unaslovenia.org.

Vir: Informacijska služba ZN