... odpravljanje revščine

1. Komisija Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) pomaga ustvariti moderen in odprt globalni trgovinski in finančni sistem, ki temelji na pravilih, je transparenten, nediskriminatoren in prijazen do posla. S tem ko UNCITRAL razvija standarde trgovinskega prava za reševanje sporov, transport, trgovanje, nezmožnost plačila, varne transakcije in elektronsko poslovanje, prispeva k oblikovanju prava, ki je potrebno za učinkovito upravljanje čezmejnega trgovanja in podpira dobro vladanje, trajnostni razvoj ter zmanjšuje revščino.

2. Organizacija Združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO) spodbuja podjetništvo v podeželskih okoljih. Kot primer lahko damo Maroko, kjer UNIDO podpira okoli 200 majhnih podjetij, ki proizvajajo kmetijske pridelke, hkrati pa izobražuje mlade podjetnike na področju kmetijsko predelovalnih tehnologij, menedžmenta in marketinga. Tako skozi spodbujanje kmetijskega gospodarstva povečuje zaposlovanje.

3. V pretežno kmetijskem Mozambiku in Zambiji je UNIDO financiral dva poslovno-upravna centra, ki jih oskrbuje solarna energija. Oba centra sta bila postavljena na podeželju, kjer takrat ni bilo dostopa do elektrike in modernih načinov komunikacije, zato bosta izboljšala življenjski standard ljudi na tem območju. Zagotavljala bosta komunikacijske in poslovne storitve, kar vključuje javne telefonske linije in mobilno telefonijo, dostop do interneta, informacije o delovanju trga, nove načine prodaje in kupovanja dobrin ter izobraževanje.

4. UNIDO pomaga industriji pridobiti na konkurenčnosti. Organizacija tako pomaga etiopski industriji usnja, ki se spopada z upadanjem prodaje te surovine. Včasih so bili prihodki od prodaje usnja drugi glavni vir prihodkov od izvoza Etiopije, in sicer takoj za kavo. Cilj je ponovno osvajanje svetovnih trgov preko povečevanja produktivnosti in kvalitete končnih usnjenih izdelkov ter vključevanja v globalne trgovinske mreže. Po treh letih je strategija dosegla povečanje izvoza usnja, vključno s prodajo obutve v Evropsko unijo in vstop v ameriški trg.

5. Strokovnjaki iz Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) so skupaj s svojimi kolegi iz Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) pomagali državam pri premagovanju lakote in pri povečanju proizvodnje hrane preko uporabe jedrske tehnologije in sorodne biotehnologije. Znanstveniki nudijo nasvete na področju nadzora nad škodljivimi žuželkami, gojenja rastlin, zdravja živine ter varovanja tal in voda.

6. Podatki iz maja 2009 povedo, da obstaja na svetu 436 obratov za pridobivanje jedrske energije, in sicer v 30-ih državah. Skupaj ti obrati proizvedejo približno 15 odstotkov svetovne elektrike. IAEA spodbuja učinkovito in varno rabo jedrske energije, medtem ko državam pomaga vpeljati varne politike glede rokovanja z jedrskimi odpadki. S ciljem okrepiti varno rabo jedrskih tehnologij, IAEA podpira države pri oblikovanju in izpolnjevanju mednarodnih standardov ter zavezujočih mednarodnih konvencij, jih spodbuja pri izvajanju skupnih mednarodnih revizij za ocenjevanje nacionalnih jedrskih programov in pri stalni vključenosti v mednarodni sistem za obveščanje ob jedrskih nesrečah.

7. Več kot 80 odstotkov svetovne trgovine se prevaža z ladjami. UNCITRAL je oblikoval novo mednarodno konvencijo za 21. stoletje, ki posodablja in utrjuje pomorsko transportno pravo. Slednje zagotavlja kontejnerski transport od vrat do vrat, vključno z mednarodnim pomorskim delom prometne verige. Od tovrstne skupne pravne podlage se obeta povečanje učinkovitosti in trgovinske varnosti, s čimer bi se zmanjšali transportni stroški, kar bi koristilo tako podjetjem kot potrošnikom.

8. V časih ekonomske krize so primeri plačilne nesposobnosti, ki vključujejo premoženje ali upnike v več kot eni državi, bolj pogosto v novicah. UNCITRAL za bolj učinkovito reševanje čezmejnih primerov plačilne nesposobnosti spodbuja čezmejno sodelovanje med sodišči in pravnimi strokovnjaki, kar bo pripeljalo do večje postopkovne in stroškovne učinkovitosti ter povečalo povračilo zaposlenim, upnikom in investitorjem.