Točke 51 do 60

51 Ustvarjanje svetovne zaveze v podporo otrokom

Od Afganistana do Libanona in od Sudana do nekdanje Jugoslavije je bil UNICEF prvi, ki je ustvaril 'dneve premirja' in vzpostavil 'področja miru', da je lahko otrokom, ujetim v oborožene spopade, pripeljal cepiva in drugo nujno potrebno pomoč. Konvencija o otrokovih pravicah je prenesena v nacionalno zakonodajo v 193-ih državah. Po Posebnem zasedanju ZN o otrocih leta 2002 se je 190 držav zavezalo časovno omejenim ciljem na področju zdravja, šolstva, varovanja pred zlorabami, izkoriščanjem in nasiljem ter na področju boja proti virusu HIV oziroma aidsu.

52 Varovanje zgodovinskih, kulturnih, arhitekturnih in naravnih znamenitosti

Organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) pomaga 137 državam pri varovanju starodavnih spomenikov in zgodovinskih, kulturnih in naravnih znamenitosti. Izpogajala je številne mednarodne konvencije, ki ohranjajo kulturno lastnino, kulturno raznolikost in izjemne kulturne in naravne znamenitosti. Več kot 850 znamenitosti je bilo razglašenih, da imajo izjemno univerzalno vrednost.

53 Pospeševanje akademskih in kulturnih izmenjav

Združeni narodi prek UNESCO in Univerze Združenih narodov spodbujajo študijsko in znanstveno sodelovanje, povezovanje institucij visokega šolstva in krepitev kulturnega izražanja, pri čemer je poudarek tudi na vključevanju manjšin in avtohtonih ljudstev v tovrstne aktivnosti.

54 Spodbujanje kreativnosti in inovacij

Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) spodbuja varovanje pravic intelektualne lastnine in zagotavlja, da so vse države v položaju imeti korist od učinkovitega sistema intelektualne lastnine. Mehanizem intelektualne lastnine je bil v osnovi oblikovan zaradi prepoznavanja in nagrajevanja inovatorjev za njihovo bistroumnost, hkrati pa za varovanje javnega interesa, zagotavljanje razvoja in ustvarjanje bogastva. Iniciative, ki so del sistema intelektualne lastnine, delujejo kot spodbude človeški kreativnosti, omogočajo napredek v znanosti in tehnologiji ter bogatijo svet z literaturo in umetnostjo.

55 Spodbujanje svobode medijev in svobode izražanja

UNESCO omogoča vsem ljudem svoboden dostop do necenzuriranih informacij, ki so kulturno pestre. Tako pomaga razvijati in krepiti medije ter podpira ustanavljanje neodvisnih časopisnih in televizijski hiš. UNESCO deluje tudi kot varuh svobode medijev, ki javno obsoja vse resne zlorabe, med katere sodijo tudi umori in priprtja novinarjev.

56 Spreminjanje revnih sosesk v dostojna naselja

Dandanes v mestih živi polovica človeštva. V urbanem okolju sta zgoščeni proizvodnja in potrošnja držav, gospodarska in družbena procesa, ki ustvarjata bogastvo in priložnosti. Mesto pa tudi kraj bolezni, zločina, onesnaževanja in revščine. V mnogih mestih, še posebej v državah v razvoju, prebivalci revnih sosesk predstavljajo več kot 50 odstotkov prebivalstva in imajo skromen, ali popolnoma onemogočen dostop do zavetja, vode in zdravstvene nege. Program ZN za naselja (UN-HABITAT) izvaja več kot 150 tehničnih programov in projektov v približno 50-ih državah. Skupaj z vladami, lokalnimi oblastmi in nevladnimi organizacijami išče inovativne rešitve za mesta in velemesta. Med te sodi zagotavljanje pravice do posesti za revne mestne ljudi, kar služi tudi kot katalizator investicij v gradnjo stanovanj in osnovne storitve za revne.

57 Zagotavljanje lokalnega dostopa do svetovne poštne mreže

Svetovna poštna zveza (UPU) pospešuje izmenjavo mednarodne pošte in razvija družbene, kulturne in poslovne stike med ljudmi na podlagi sodobnih poštnih storitev in proizvodov. Okoli 660.000 poštnih uradov po vsem svetu predstavlja eno izmed najbolj obsežnih mrež na svetu, katere cilj je pospeševanje prenosa informacij, dobrin in denarja. Internet in nove tehnologije so odprle nove možnosti za poštne storitve, še posebej na področju elektronskega poslovanja, saj dobrine naročene preko spleta načeloma ni mogoče poslati elektronsko. Poštne storitve ostajajo močna vez med fizičnimi, digitalnimi in finančnimi operacijami ter ključni dejavnik globalnega razvoja.

58 Krepitev pravic oseb s posebnimi potrebami

Združeni narodi so na čelu boja za popolno enakopravnost oseb s posebnimi potrebami in podpirajo njihovo udeležbo v družbenem, gospodarskem in političnem življenju. Organizacija je pokazala, da osebe s posebnimi potrebami bogatijo našo družbo, zato je izpogajala prvo svetovno konvencijo, ki krepi njihove pravice in njihovo dostojanstvo po vsem svetu. Gre za Konvencijo ZN o pravicah invalidov, ki je stopila v veljavo leta 2008.

59 Izboljšanje svetovnih telekomunikacij

Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) združuje vlade in industrijo, da razvijajo in usklajujejo delovanje svetovnih telekomunikacijskih omrežij in storitev. Usklajuje skupno rabo frekvenc radijskega spektra, krepi mednarodno sodelovanje pri dodelitvi satelitskih orbit, izboljšuje telekomunikacijsko infrastrukturo v nerazvitem svetu in sprejema svetovne standarde, ki zagotavljajo nemoteno medsebojno povezavo obsežnega števila komunikacijskih sistemov. Od širokopasovnega interneta do najnovejših brezžičnih tehnologij, od letalske in pomorske navigacije do radijske astronomije in satelitske meteorologije, od telefonskih storitev in faksa do televizijskega oddajanja in omrežij prihodnje generacije. ITU tako vztrajno povezuje svet. S svojim delom je zveza telekomunikacijskem sektorju pomagala, da je zrasel v svetovni industrijski sektor, vreden 1.3 bilijona ameriških dolarjev.

60 Zaustavitev trpljenja domorodnih ljudstev

Združeni narodi so javnost opozorili na krivice, ki se dogajajo od 370 do 500 milijonom domorodcev, ki živijo v približno 90-ih državah. Slednji veljajo za najbolj prikrajšane in ranljive skupine ljudi na svetu. Šestnajstčlanski Stalni forum ZN za domorodne zadeve, ustanovljen leta 2000, si prizadeva izboljšati razmere domorodnih ljudstev po svetu, in sicer na področju razvoja, kulture, človekovih pravic, okolja, šolstva in zdravstvene oskrbe.