Točke 31 do 40

31 Pomoč žrtvam naravnih nesreč

Ko pride do naravnih nesreč in drugih izrednih stanj, Združeni narodi koordinirajo in mobilizirajo pomoč žrtvam. Delujejo skupaj z mednarodnim gibanjem Rdečega križa in Rdečega polmeseca, glavnimi organizacijami za nudenje pomoči in donatorji ter tako prispeva nujno potrebno humanitarno pomoč. S pozivi ZN se letno zbere več milijard ameriških dolarjev za nujno pomoč.

32 Blaženje posledic naravnih nesreč

Svetovna meteorološka organizacija (WMO) je pomagala rešiti milijone ljudi pred katastrofalnimi posledicami naravnih nesreč in tistih, ki jih povzroča človek. S pomočjo njenega sistema za zgodnje opozarjanje, ki ga sestavljajo nadzorne naprave na zemlji in sateliti v vesolju, je mogoče z večjo natančnostjo napovedati z vremenom povezane nesreče, dobiti podatke o razpršitvi izlitja nafte, uhajanju kemičnih in radioaktivnih snovi in napovedati dolgotrajne suše. Omogoča tudi učinkovito razdelitev pomoči v hrani na območjih, ki jih je prizadela suša.

33 Zagotavljanje pomoči v primeru cunamijev

Štiriindvajset ur po cunamiju, ki je pustošil po obalah Indijskega oceana 26. decembra 2004, so ZN na najbolj prizadeta območja razposlali strokovnjake za ocenitev stopnje uničenja in takoj priskočili na pomoč preživelim. V prvih šestih mesecih je več kot 1,7 milijona ljudi prejelo hrano, več kot 1,1 milijon ljudi, ki so ostali brez domov, so prejeli zatočišče, več kot milijon so oskrbeli s pitno vodo in več kot 1,2 milijona otrok cepili proti ošpicam. Hitra in učinkovita dostava humanitarne pomoči je pripomogla k temu, da po nesreči ni nihče izgubil življenja zaradi nastalega pomanjkanja po prvotnem uničenju, hkrati pa je bil preprečen izbruh kakršnih koli bolezni.

34 Varovanje ozonskega plašča

Program ZN za okolje (UNEP) in Svetovna meteorološka organizacija (WMO) z dejstvi opozarjata na škodo, ki nastaja na zemeljskem ozonskem plašču. V skladu s sporazumom, znanim pod imenom Montrealski protokol, države odpravljajo kemikalije, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča, in jih zamenjujejo z varnejšimi alternativami. Na ta način bodo milijone ljudi obvarovali pred povečanim tveganjem obolenj za kožnim rakom zaradi močnejše izpostavljenosti ultravijoličnim žarkom.

35 Odstranjevanje min

Združeni narodi odstranjujejo mine v 42-ih državah, vključno z Afganistanom, Angolo, Bosno in Hercegovino, Irakom, Mozambikom in Sudanom. Mine vsako leto ubijejo ali pohabijo na tisoče civilistov. ZN zato izobražujejo ljudi, kako ostanejo na varnem, pomagajo žrtvam, da postanejo samostojne, podpirajo države pri uničevanju zalog min in se zavzemajo za polno mednarodno sodelovanje pri pogodbah, ki se navezujejo na rabo min.

36 Oskrbovanje s hrano za tiste, ki so tega najbolj potrebni

Svetovni program za hrano (WFP) je največja svetovna humanitarna agencija, ki vsako leto pomaga povprečno 90 milijonom lačnih ljudi v 80 državah, kar vključuje večino svetovnih beguncev in notranje razseljenih oseb. Pomoč v hrani Svetovnega programa za hrano je prilagojena posebnim potrebam lačnih, še posebej žensk in otrok, ki sta najbolj ranljivi skupini in najpogosteje žrtve lakote. Delovanje WFP teži k temu, da prekine cikel lakote pri njegovih koreninah tako, da oskrbuje najbolj revne in podhranjene ljudi. S projekti hranjenja v šolah se zagotavlja brezplačne obroke ali hrano za domov skoraj 20-im milijonom šolskih otrok, pri čemer posamezni obrok stane zgolj 25 ameriških centov. Logistično strokovno znanje agencije na področju nujnega obveščanja omogoča, da se hrana razdeli zelo hitro tudi v najbolj težkih in nevarnih situacijah. Da pomoč doseže najbolj potrebne, preko 90 odstotkov osebja deluje na terenu, pri čem WFP uporablja globalno mrežo letal, ladij, helikopterjev, tovornjakov in, če je nujno, tudi oslov, kamel in slonov. WFP deluje kot branilec lačnih, svoje poslanstvo pa širi od preprostih ljudi do političnih voditeljev po vsem svetu

37 Boj proti lakoti

Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) vodi svetovna prizadevanja za preprečevanje lakote. V osrčju prizadevanj organizacije je cilj univerzalne prehranske varnosti, kjer bi vsak posameznik imel reden dostop do zadostne količine visoko kvalitetne hrane, ki omogoča aktivno in zdravo življenje. FAO služi tako razvitim državam kot državam v razvoju ter deluje kot nevtralni forum, kjer se vse države sestajajo kot enakopravne in se pogajajo o sporazumih ter razpravljajo o oblikovanju politik. FAO tudi pomaga državam v razvoju pri posodabljanju in izboljševanju kmetijstva, gozdarstva in ribištva, in sicer na načine, ki ohranjajo naravne vire in izboljšujejo hrano.

38 Preprečevanje prelova

Sedemdeset odstotkov svetovno pomembnih komercialnih zalog rib se izrablja preko priporočenih meja trajnosti ali bistveno čez. FAO nadzira globalno predelavo rib in stanje divjih zalog rib ter sodeluje z državami pri izboljšanju upravljanja ribištva, iztrebljanju nelegalnega ribištva, promociji odgovornega mednarodnega trga rib ter varovanju ogroženih vrst in ekosistemov.

39 Prepoved strupenih kemikalij

Stockholmska konvencija o obstojnih organskih onesnaževalcih si prizadeva s sveta odpraviti nekaj najnevarnejših kemikalij. Konvencijo je ratificiralo 150 držav, obravnava pa 12 nevarnih pesticidov in industrijskih kemikalij, ki lahko pri človeku privedejo do smrti, poškodujejo živčni in imunski sistem, povzročijo raka in reprodukcijske motnje ter ovirajo razvoj otroka. Druge konvencije in akcijski načrti ZN pomagajo varovati biološko raznovrstnost in ogrožene vrste, preprečevati dezertifikacijo, čistiti morja in zmanjševati čezmejno gibanje nevarnih odpadkov.

40 Varovanje zdravja potrošnikov

Organizacija za prehrano in kmetijstvo ter Svetovna zdravstvena organizacija sta skupaj z državami članicami uvedli standarde za več kot 230 prehrambenih izdelkov, meje varnosti za več kot 3000 embalaž hrane in predpise za predelavo, prevoz in shranjevanje hrane ter tako zagotovili varnost hrane, ki se prodaja na trgu. Pred prevarami ščitijo potrošnike standardi o označevanju in opisovanju hrane. Še nikoli doslej ni toliko hrane prepotovalo ves svet, zato se Združeni narodi trudijo, da je varna.