Točke 21 do 30

21 Zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo

Med prvim desetletjem voda (1981-1990), ki so ga razglasili ZN, je več kot milijarda ljudi prvič v življenju dobila varno oskrbo s pitno vodo. Do leta 2002 je še dodatnih 1,1 milijarde ljudi imelo čisto vodo. Leta 2003 je mednarodno leto celinskih voda okrepilo zavest o tem, kako pomembno je varovanje te dragocene dobrine. Drugo mednarodno desetletje voda (2005-2015) načrtuje razpolovitev števila ljudi brez dostopa do čiste pitne vode.

22 Odzivanje na virus HIV oziroma aids

Program ZN za boj proti aidsu (UNAIDS) usklajuje svetovne dejavnosti v boju proti epidemiji, zaradi katere trpi okrog 33 milijonov ljudi. Program deluje v več kot 80 državah, kjer skrbi za splošen dostop do storitev za preprečevanje in zdravljenje virusa HIV, kot tudi za zmanjšanje ranljivosti posameznikov in celotnih družb ter za blažitev posledic epidemije. UNAIDS združuje strokovno znanje desetih organizacij ZN, ki pri programu sodelujejo.

23 Zatiranje črnih koz

Trinajst let prizadevnega dela Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je leta 1980 prineslo uradno vest, da so po vsem svetu uspeli zatrteti črne koze. Njihovo izkoreninjenje tako na leto prihrani približno milijardo ameriških dolarjev za cepljenje in nadzor, kar je skoraj trikrat toliko, kot je stala odprava črnih koz.

24 Opravljanje otroške paralize

Svetovna iniciativa za odpravo otroške paralize, ki je največja javnozdravstvena pobuda doslej, je odpravila otroško paralizo v vseh državah, razen štirih, in sicer v Afganistanu, Indiji, Nigeriji in Pakistanu. Zahvaljujoč iniciativi, ki so jo vodili Svetovna zdravstvena organizacija, UNICEF, Rotary International in ameriški Centri za nadzor in preprečevanje bolezni, lahko zdaj hodi skoraj 5 milijonov otrok, ki bi jih sicer paraliziral poliomielitis. Bolezen, ki je nekoč ohromila otroke v 125 državah, bo kmalu izkoreninjena.

25 Boj proti zapostavljenim tropskim boleznim

Program Svetovne zdravstvene organizacije je izkoreninil rečno slepoto (onhocerkoza) v desetih zahodnoafriških državah in hkrati sprostil 25 milijonov hektarjev rodovitne zemlje za kmetovanje. Danes je bolezen pod nadzorom v 19-ih državah v okviru Afriškega programa za nadzor nad onhocerkozo. Prizadevanja agencij ZN so v severni Afriki leta 1991 pripomogla k odpravi zloglasne kožne miaze, ki jo povzroča parazitski črv, ko se prehranjuje s človeškim in živalskim mesom. Okužba z gvinejskim črvom (drakunkuloza) je tik pred izkoreninjenjem, med tem ko so druge zanemarjene bolezni pod kontrolo. Sem sodi lepra, ki so jo izkoreninili iz 116 od 122-ih endemičnih držav, limfna filarija, shistosomiaza in spalna bolezen (človeška afriška tripanosomiaza).

26 Preprečevanje širitve epidemij

Svetovna zdravstvena organizacija je pomagala pri zaustavitvi širitve sindroma akutnega oteženega dihanja (SARS). Marca 2003 je organizacija razglasila globalno stanje pripravljenosti in priporočila samo nujna potovanja. Pod njenim vodstvom so uspeli ustaviti to novo obliko bolezni, ki je imela potencial postati svetovna epidemija. WHO vsako leto razišče preko 200 izbruhov bolezni SARS, izmed katerimi okoli 15 do 20 zahteva posredovanje te organizacije. Med bolj znane bolezni, zaradi katerih WHO vrši mednarodni nadzor, spadajo meningitis, rumena mrzlica, kolera in gripa.

27 Pozivanje k splošni imunizaciji

Imunizacija vsako leto reši več kot 2 milijona življenj. Zaradi prizadevanj Svetovne zdravstvene organizacije, UNICEF, drugih organizacij in vlad je danes okoli 79 odstotkov otrok po svetu cepljenih z difterija-pertussis-tetanus cepivom, pri čemer jih je bilo leta 1980 cepljenih 20 odstotkov. Med leti 2000 in 2006 se je umrljivost zaradi ošpic v Afriki znižala za 91 odstotkov, na globalni ravni pa govorimo o dvotretjinskem znižanju umrljivosti. Ovire za vpeljevanje novih cepiv bodo postopoma odpravljene, imunizacijo pa dopolnjujejo druge oblike pomoči, ki rešujejo življenja. Kot primera lahko navedemo mreže proti insektom, ki prenašajo malarijo, in dodatki vitamina A za preprečevanje podhranjenosti.

28 Zmanjševanje umrljivosti otrok

V 1990-ih letih je eden od desetih otrok umrl pred petim letom starosti. Z zdravljenjem s pomočjo oralne rehidracije, čiste vode in higiene ter drugih zdravstvenih in prehranskih ukrepov, ki so jih uvedle agencije ZN, je umrljivost otrok v državah v razvoju do leta 2006 padla na manj kot ena smrtna žrtev na dvanajst otrok. Cilj do leta 2015 je za dve tretjini zmanjšati umrljivost otrok do petega leta starosti glede na vrednosti iz leta 1990.

29 Ustvarjanje temeljev za podjetništvo

Združeni narodi so koristni za podjetništvo. Svetovnemu gospodarstvu zagotavljajo 'mehko infrastrukturo' s tem, ko izpogajajo splošno veljavne tehnične standarde na različnih področjih, in sicer od statistike, trgovinskega prava, carinskih postopkov, intelektualne lastnine, letalstva, prevozništva in telekomunikacij do pospeševanja gospodarskih dejavnosti in zniževanja transakcijskih stroškov. S krepitvijo politične stabilnosti in odgovornega vodenja držav, z bojem proti korupciji in z zahtevami po učinkoviti gospodarski politiki ter poslovno prijazni zakonodaji so postavili temelj za naložbe v razvijajoča se gospodarstva.

30 Podpora industriji držav v razvoju

Organizacija ZN za industrijski razvoj (UNIDO) igra vlogo posrednika pri industrijskem sodelovanju med severom in jugom ter državami juga. Organizacija tako spodbuja podjetništvo, naložbe, prenos tehnologije ter stroškovno učinkovit in trajnosten industrijski razvoj. Državam pomaga pri nemotenem procesu prilagajanja globalizaciji in zmanjševanju revščine.