Točke 11 do 20

11 Krepitev pravic žensk

Eden dolgoročnih ciljev Združenih narodov je izboljšati življenje žensk in jim omogočiti, da dobijo večji nadzor nad svojim življenjem. V ta namen so ZN organizirali prvo svetovno konferenco o ženskah (Mexico City, 1975), ki je skupaj z ostalima dvema konferencama v času mednarodnega desetletja žensk (1976-1985) in svetovno konferenco v Pekingu (1995) postavila okvir za krepitev pravic žensk in promocijo enakosti spolov. Konvencija ZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, ki je bila sprejeta leta 1979 in jo je do sedaj ratificiralo 185 držav, po vsem svetu pripomore h krepitvi pravic žensk.

12 Sodni pregon vojnih zločincev

S preganjanjem in obsodbami vojnih zločincev ter z vzpostavitvijo tribunalov ZN za bivšo Jugoslavijo in Ruando so Združeni narodi pripomogli k širitvi humanitarnega in mednarodnega kazenskega prava, ki se ubada z genocidom in drugimi kršitvami mednarodnega prava. Oba tribunala sta prispevala pri vzpostavljanju miru in vladavine prava v obeh omenjenih državah in regijah. Mednarodno kazensko sodišče je samostojno in stalno sodišče, ki preiskuje in preganja osebe obtožene najbolj resnih mednarodnih zločinov, kot so genocid, zločini proti človeštvu in vojni zločini, v kolikor nacionalni tribunali tega ne želijo ali niso sposobni. Sumi kršitev v Demokratični republiki Kongo, severni Ugandi, Darfurju v Sudanu in Centralnoafriški republiki so predani v presojo sodišču, saj je v sistemu mednarodnega kazenskega prava uveljavljeno kot osrednji organ. Tudi sodišča v Sierri Leone in Kambodži, ki jih podpirajo ZN, preganjajo odgovorne za resne kršitve mednarodnega prava, vključno z množičnimi poboji in vojnimi zločini.

13 Končanje apartheida v Južni Afriki

Združeni narodi so uvedli ukrepe, ki segajo od embarga na orožje do konvencije proti rasni segregaciji športnih dogodkov, in s tem močno pripomogli k padcu apartheida. Volitve leta 1994, pri katerih so lahko enakovredno sodelovali vsi Južnoafričani, so privedle do nastanka večrasne vlade.

14 Spodbujanje samoodločanja in neodvisnosti

Ko so leta 1945 ustanovili Združene narode, je 750 milijonov ljudi, kar je v tistih časih predstavljalo skoraj tretjino svetovnega prebivalstva, živelo na ozemljih brez samouprave in v odvisnosti od kolonialnih sil. ZN so igrali pomembno vlogo pri doseganju neodvisnosti v več kot 80 državah, ki so sedaj samostojne.

15 Krepitev mednarodnega prava

Združeni narodi so pripomogli, da je bilo izpogajanih in sklenjenih več kot 510 multilateralnih pogodb o človekovih pravicah, terorizmu, globalnemu kriminalu, beguncih, razoroževanju, trgovini, blagu, oceanih in še veliko več.

16 Zagotavljanje humanitarne pomoči za žrtve konfliktov

Več kot 50 milijonov beguncev, ki so bežali pred vojno, lakoto ali preganjanjem, je od leta 1951 dobilo pomoč Urada Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR). Slednji organ se neprestano trudi pomagati in pri tem pogosto vključuje še druge agencije. UNHCR teži k dolgoročnim in trajnim rešitvam ter tako begunce vrača v svojo domovino, če so razmere v njej ustrezne, ali jim pomaga pri vključevanju v države azila ali pa jih naseli v tretji državi. Na svetu je trenutno več kot 25 milijonov beguncev, iskalcev azila in notranje razseljenih oseb, ki so večinoma ženske in otroci. ZN jim nudijo hrano, zatočišče, zdravstveno pomoč, izobraževanje in pomoč pri vrnitvi v domovino.

17 Pomoč palestinskim beguncem

Svetovna skupnost si prizadeva za trajen mir med Izraelci in Palestinci. Agencija ZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA) je zadolžena za pomoč in človeški razvoj tistega dela sveta. Agencija je pomagala že štirim generacijam palestinskih beguncev z izobraževanjem, zdravstveno nego, socialnim varstvom, viri financiranja in nujno pomočjo. Danes je pri agenciji UNRWA prijavljenih več kot 4,4 milijona beguncev Bližnjega vzhoda.

18 Blaženje revščine na podeželju, in sicer v državah v razvoju

Mednarodni sklad za razvoj kmetijstva (IFAD) zagotavlja posojila z nizkimi obrestmi in donacije za zelo revno podeželsko prebivalstvo. Od leta 1978 je IFAD investiral več kot 10 milijard ameriških dolarjev in s tem pomagal več kot 300-tim milijonom žensk in moških pri povečanju njihovih dohodkov ter omogočil, da lahko poskrbijo za svoje družine. Danes IFAD podpira več kot 200 programov in projektov v 81-ih državah v razvoju.

19 Krepitev blaginje žensk

Združeni narodi pomagajo pri krepitvi enakopravnosti in blaginje žensk. Razvojni sklad ZN za ženske (UNIFEM) podpira programe v več kot 100 državah, ki imajo kot cilj odpravo nasilja nad ženskami, zaustavitev širitve virusa HIV oziroma aidsa ter krepitev ekonomske varnosti žensk. To dosegajo tako, da ženskam povečajo dostop do dela ter njihove pravice do lastnine in dedovanja. Mednarodni raziskovalni in izobraževalni inštitut ZN za napredek žensk (INSTRAW) pomaga izboljšati kakovost življenja žensk in poskuša okrepiti njihove pravice s tem, ko izvaja akcijsko naravnane raziskave s poudarkom na varnosti, migracijah in vladanju. Vse agencije ZN morajo upoštevati potrebe žensk.

20 Krepitev reproduktivnega zdravja in zdravja mater

Sklad ZN za prebivalstvo (UNFPA) skozi organiziranje programov o prostovoljnem načrtovanju družine in spodbujanje pravic posameznika, da sam odloča, koliko otrok bo imel in kdaj, pomaga ljudem, da se odločajo na podlagi utemeljenih informacij. Nadalje pomaga tudi družinam, še posebej ženskam, da imajo večji nadzor nad svojim življenjem. S tem so dosegli, da ženske v državah v razvoju rodijo manj otrok in tako upočasnjujejo rast svetovnega prebivalstva. Če so v šestdesetih letih rodile šest otrok, jih danes tri. Manj nehotenih zanositev tudi pomeni manj smrti mater ob rojstvu in manj nevarnih splavov. Ko je sklad UNFPA leta 1969 začel delovati, je družino načrtovalo manj kot 20 odstotkov parov, danes pa ta delež znaša okoli 63 odstotkov. UNFPA s številnimi partnerji pomaga zagotoviti usposobljene ljudi, ki pomagajo pri porodih, in dostop do nujne porodniške nege za zmanjševanje umrljivost mater. Sklad podpira pobude za varno materinstvo v približno 90 državah.