Točke 1 do 10

1 Ohranjanje miru in varnosti

Združeni narodi so v zadnjih šestdesetih letih poslali na svetovna krizna žarišča 63 mirovnih in opazovalnih misij, s katerimi jim je uspelo vzpostaviti mir in tako velikemu številu držav omogočili okrevanje po konfliktu. Po svetu je trenutno 17 operacij za ohranjanje miru, katere izvaja 88.500 hrabrih mož in žena iz 119 držav. Slednji gredo tja kamor drugi ne morejo ali ne želijo.

2 Vzpostavljanje miru

Od 1990-ih let naprej se je veliko sporov končalo prav skozi posredovanje Združenih narodov, ali skozi delovanje tretje stranke s podporo te organizacije. Kot primer lahko damo El Salvador, Gvatemalo, Namibijo, Kambodžo, Mozambik, Afganistan, Sierro Leone, Burundi ter spor med severom in jugom Sudana. Raziskave so pokazale, da je delovanje ZN skozi operacije za graditev in za ohranjanje miru ter preventivno diplomacijo eden glavnih dejavnikov za 40 odstotno znižanje števila sporov po svetu od 1990-ih let naprej. Preventivna diplomacija ZN in drugi preventivni ukrepi so preprečili veliko potencialnih sporov. Med drugim so mirovne misije ZN dejavne tudi v pokonfliktnih obdobjih in tako izvajajo ukrepe za ustvarjanje miru.

3 Preprečevanje širjenja jedrskega orožja

Že več kot 5 desetletij deluje Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) kot svetovni jedrski inšpektor. Strokovnjaki na IAEA skrbijo za varno izkoriščanje jedrske energije v miroljubne namene. Do danes ima agencija sklenjene varnostne dogovore s 163-imi državami.

4 Spodbujanje razvoja

Združeni narodi svojo pozornost in sredstva namenjajo izboljšanju pogojev življenja po vsem svetu preko spodbujanja človeških sposobnosti in potencialov. Od leta 2000 to delo usmerjajo Milenijski razvojni cilji. Vsi skladi ZN za razvojno pomoč predstavljajo sredstva, ki so donirana s strani držav. Kot primer lahko podamo Razvojni program ZN, ki razpolaga z osebjem v 166-ih državah. Program podpira projekte za odpravljanje revščine, spodbuja dobro vladanje, naslavlja krize in ohranja okolje. Sklad ZN za otroke (UNICEF) deluje v 155-ih državah, in sicer predvsem na področju zaščite otrok, njihovega obveznega cepljenja, izobraževanja deklic in boja proti virusu HIV oziroma aidsu. Konferenca ZN za trgovino in razvoj (UNCTAD) pomaga državam v razvoju, da čim bolje izkoristijo svoje možnosti trgovanja, poleg tega pa Svetovna banka tem državam daje posojila in nepovratna sredstva. Od leta 1947 je podprla več kot 10.000 razvojnih projektov.

5 Osredotočenost na razvoj Afrike

Afrika še vedno ostaja visoka prioriteta Združenih narodov. Leta 2001 so afriški državni voditelji sprejeli svoj lasten načrt, in sicer Novo partnerstvo za afriški razvoj, ki ga je Generalna skupščina leta 2002 potrdila kot osnovo za usmerjanje mednarodne razvojne pomoči Afriki. Celina prejema 38 odstotkov celotnih izdatkov sistema ZN za razvoj, kar predstavlja največji delež med vsemi celinami. Vse agencije ZN imajo zaradi tega dejstva posebne programe v korist Afrike.

6 Iskanje globalne rešitve za podnebne spremembe

Podnebne spremembe so globalni problem, ki zahteva globalno rešitev. Združeni narodi skrbno spremljajo ugotovitve znanstvenikov in na njihovi podlagi poskušajo oblikovati politično rešitev problema. Medvladni panel za podnebne spremembe (IPCC), ki združuje okoli 2.000 vodilnih znanstvenikov na področju podnebnih sprememb, izdaja vsakih pet do šest let izčrpna znanstvena poročila. Leta 2007 so v svojem poročilu neizpodbitno zatrdili, da so podnebne spremembe dejstvo, kriv zanje pa je predvsem človeški faktor. Trenutno se 192 članic Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja pogaja o dolgoročnem dogovoru. Pomemben bo v dveh pogledih, in sicer kot vodilo državam pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, ki prispevajo k podnebnim spremembam, in kot pomoč državam pri prilagajanju na posledice teh sprememb. Program ZN za okolje (UNEP) in druge agencije ZN so v ospredju ozaveščanja ljudi o problematiki podnebnih sprememb.

7 Pomoč državam pri spopadanju s podnebnimi spremembami

Združeni narodi pomagajo državam v razvoju, da se odzivajo na izzive globalnih podnebnih sprememb. Sedemindvajset agencij ZN je oblikovalo partnerstva, da lahko vsestransko naslavljajo to problematiko. Kot primer lahko damo skrbniški sklad 'Global Environment Facility', preko katerega se financira projekte v državah v razvoju in združuje Program ZN za razvoj, Okoljski program ZN in Svetovno banko. Sklad je finančni mehanizem Klimatske konvencije in tako razporeja okrog 250 milijonov ameriških dolarjev na leto za projekte energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije in trajnostnih načinov prevoza.

8 Varovanje okolja

Združeni narodi si prizadevajo za rešitev globalnih okoljskih problemov preko iskanja soglasij in sklepanja sporazumov. Tako rešujejo podnebne spremembe, tanjšanje ozonske plasti, ravnanje s strupenimi odpadki, izginjanje gozdov, rastlinskih in živalskih vrst ter onesnaževanje zraka in vode. Če teh problemov ne bomo reševali, gospodarstva ne bodo dosegala dolgoročne trajnostne rasti, saj bo onesnaževanje okolja nekega dne izčrpalo naraven 'kapital', na katerem slonita razvoj in preživetje človeka.

9 Promocija človekovih pravic

Odkar je Generalna skupščina leta 1948 sprejela Splošno deklaracijo človekovih pravic, so Združeni narodi pomagali pri uvedbi mnogih obsežnih sporazumov o političnih, državljanskih, socialnih in kulturnih pravicah. Preko obravnave posameznih pritožb so telesa ZN za človekove pravice svet opozarjala na primere mučenja, izginotij, samovoljnega pridržanja in drugih kršitev človekovih pravic. Omenjena telesa tudi ustvarjajo mednarodni pritisk na vlade za izboljšanje spoštovanja človekovih pravic.

10 Spodbujanje demokracije

Združeni narodi pomagajo pri spodbujanju in krepitvi demokratičnih institucij in postopkov po vsem svetu. Nadalje tudi pomagajo ljudem iz večih držav, da se lahko udeležijo svobodnih in poštenih volitev. Organizacija je nudi strokovne nasvete in pomoč, v določenih primerih tudi nadzira volitve. Vse našteto je do sedaj pomagalo več kot stotim državam, pogosto celo v odločilnih trenutkih njihove zgodovine. Izpostavimo lahko pomoč Kambodži, El Salvadorju, Mozambiku, Južnoafriški republiki, Timor – Lestu, Afganistanu, Iraku, Burundiju, Demokratični republiki Kongo in Nepalu.