Število žensk v mirovnih operacijah je še vedno premajhno

Sporočilo generalnega sekretarja Ban Ki-moona ob mednarodnem dnevu pripadnikov mirovnih operacij ZN, 29. maj 2009

Zaupanje mednarodne skupnosti v mirovne operacije Združenih narodov (ZN) se povečuje. Število pripadnikov na mirovnih operacijah se je povzpelo na več kot 113.000, kar je do sedaj največje število vojakov, civilistov in policistov v tovrstnih operacijah.

Osebje, ki služi pod zastavo ZN, se nahaja v izredno težkih razmerah in človeku neprijaznih delih sveta. Dnevno se soočajo z nestabilnimi razmerami, boleznimi in nasiljem. Ti pogumni moški in ženske izkazujejo veliko mero predanosti, v življenja mnogih po svetu pa vnašajo oprijemljive premike na bolje. S svojim delom pokažejo svetu skrbno in predano plat Združenih narodov.

Njihova prizadevnost pa ima pogosto tudi visoko ceno za njih same. V letu 2008 je 132 pripadnikov mirovnih operacij izgubilo svoja življenja v času svojega službovanja, kar predstavlja največje število žrtev v zgodovini mirovnih operacij ZN v enem letu. Ne glede na to, ali so umrli zaradi nasilja, bolezni ali nesreče, je vsak od njih pustil pomemben pečat miru.

Smrt desetih žensk izmed vseh preminulih nam daje vedeti, da žensko osebje v mirovnih operacijah pridobiva na pomenu, in da tudi one vsak trenutek tvegajo svoja življenja za mir po svetu.

Bliža se že skoraj desetletje od sprejema resolucije 1325 v Varnostnem svetu ZN, ki kot prva na svetu prepoznava, da ženske nosijo glavno breme v oboroženih spopadih in da morajo imeti iz tega razloga temu primerno vlogo pri preprečevanju in razreševanju takšnih spopadov.

Od takrat so si Združeni narodi prizadevali ne samo vključiti več žensk na lokalni ravni v operacije za ustvarjanje in izgrajevanje miru, ampak jih tudi rekrutirati v samo jedro mirovnih operacij. Cilj ni doseči enako zastopanost spolov v mirovnih operacijah, ampak ženske bolj aktivno vključiti v same operacije in s tem pridobiti njihov edinstven in silen potencial. Ženske v modrih čeladah, opazovalke kršitev človekovih pravic in druge članice osebja ponujajo nova znanja in pristope delovanja na nenehno razvijajočem se področju mirovnih operacij. Pogosto so sposobne boljše komunikacije z lokalnimi ženskami in ustvarjati večji občutek varnosti, hkrati pa so vzgled opolnomočenju žensk.

Kot je ugotovil že Varnostni svet, ženske pogosto največ pretrpijo med konflikti, kar vključuje grozote seksualnega nasilja in drugih oblik nasilja na podlagi spola. Z vključevanjem žensk v policijo ustvarjamo bolj varno okolje za žrtve in poskrbimo za pomoč, ki jo dejansko potrebujejo in si jo zaslužijo. S tem ko žrtvam omogočimo, da se počutijo dovolj varne, jih tudi vzpodbudimo, da spregovorijo in zahtevajo obsodbo svojih zatiralcev. Tako se borimo proti prevladujoči kulturi nekaznovanja.

Število žensk v mirovnih operacijah je še vedno daleč premajhno. Države članice imajo zato odgovornost, da v svojo vojsko in policijo vključijo večje število ženskega osebja, hkrati pa tudi v sistem Združenih narodov. Na ta mednarodni dan se osredotočimo na moč žensk in deklet pri krepitvi mirovnih operacij ZN in jim tako pomagajmo, da spremenijo svojo usodo in s tem usodo skupnosti na bolje.

Vir: Informacijska služba ZN na Dunaju

Kategorija: