Generalni sekretar ZN António Guterres: Sporočilo ob svetovnem dnevu zavedanja o avtizmu, 2. april

Generalni sekretar ZN António Guterres. (Foto - ZN)DUNAJ, 2. april (Informacijska služba ZN) – Ob svetovnem dnevu zavedanja o avtizmu lahko vsi pripomoremo k temu, da spremenimo odnos do oseb z avtizmom in priznamo njihove pravice. Tako kot vsi ostali, so tudi oni upravičeni zahtevati svoje pravice in sprejemati odločitve o svojem življenju v skladu z lastno voljo in željami. Ob tej priložnosti dajmo obnoviti našo obljubo, ki smo jo dali z Agendo 2030 za trajnostni razvoj, da ne bomo nikogar pustili zadaj in da lahko vsi ljudje aktivno prispevajo k miru in uspešnosti družbe.

Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov poudarja, da sta pravna sposobnost in enakost pred zakonom neločljivi pravici, ki ju uživajo vse osebe z avtizmom, in sicer enakopravno z drugimi člani naše družbe.

Pri izvajanju teh pravic in pravice do samostojnega odločanja moramo še zagotoviti, da osebe z avtizmom pri njihovih posebnih potrebah prejmejo ustrezno podporo. Dostop do podpore, ki jo potrebujejo in izberejo, jim bo olajšal premagovanje ključnih mejnikov v življenju vsakega človeka, kot je na primer odločitev, kje in s kom živeti, se morda poročiti in imeti družino, kakšno delo opravljati in kako upravljati svoje osebne finance.

Ko bodo osebe z avtizmom uživale enake možnosti do samoodločbe in avtonomije kot ostali, bodo lahko veliko več prispevale za skupno dobro in lepšo prihodnost vseh nas.

Kategorija: