Proslava ob dnevu Združenih narodov

(Foto - Martin Brumec)Dan Združenih narodov, 24. oktober, tradicionalno obeležujemo s proslavo, ki jo vsako leto pripravi Društvo za Združene narode za Slovenijo. Tudi tokrat gre zahvala za organizacijo ter izvedbo dogodka močni podpori prostovoljk in prostovoljcev mladinske sekcije Društva.

V ponedeljek, 24. oktobra 2016 smo se ob 71. obletnici Združenih narodov (ZN) v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, zbrali zagovorniki vrednot, ki jih zastopa univerzalna mednarodna organizacija.

V uvodnem nagovoru se je predsednik Društva za ZN za Slovenijo, prof. dr. Bojko Bučar, dotaknil zgodovine društvenega organiziranja proslave ob dnevu ZN in izpeljal nekaj poudarkov iz zadnje poslanice ob dnevu ZN, generalnega sekretarja ZN Ban Ki-moona. Slednja v ospredje postavlja svetovno zavezo po uresničitvi Agende 2030 za trajnostni razvoj s 17 cilji trajnostnega razvoja, podnebni sporazum, krepitev vloge žensk, spoštovanje človekovih pravic vsakega posameznika, pospešeno iskanje rešitev za mir in odzivanje osebja ZN na stiske ranljivih na kriznih žariščih ter nastop novega generalnega sekretarja ZN Antónia Guterresa z januarjem 2017. Pri slednjem se je prof. dr. Bučar dotaknil tudi nedvomno močne kandidature slovenskega kandidata za mesto generalnega sekretarja ZN, dr. Danila Türka.

Po uvodnem nagovoru je zbrane s prihodom na govorniški oder počastil slavnostni govornik dr. Jožef Kunič, častni predsednik Slovenskega društva za mednarodne odnose, ki je predstavil vlogo Društva za ZN za Slovenijo nekoč in danes. V preteklosti je Društvo predstavljalo pomemben stik Slovenije s svetom, saj je bilo to mesto, kjer si lahko dostopal do tuje literature ‒ knjig in revij relevantnih za področja, s katerimi se Društvo še danes ukvarja. Kljub današnji informacijski dobi in s tem širokemu izboru in dostopu informacij, ima Društvo tudi dandanes pomembno vlogo z ozaveščanjem strokovne in širše publike o delovanju ZN, prizadevanjem za prepoznavnost organizacije in s privabljanjem predvsem številnih aktivnih mladih. Poudaril je, da ga posebej veseli dejstvo, da v Društvu delujejo številni mladi, ki spoznavajo delovanje ZN.

Kot svetovno pridobitev je dr. Kunič v svojem govoru označil obstoj Varnostnega sveta ZN in pri tem njegovo prvenstveno odgovornost za ohranitev mednarodnega miru in varnosti. Kot je dodal, prav tako ne smemo zanemariti prispevka k spoštovanju človekovih pravic, k mednarodnemu sodelovanju v boju zoper revščino in nerazvitost ter k ohranjanju kulturne dediščine s strani še enega poglavitnih organov ZN, tj. Ekonomskega in socialnega sveta. V ospredje je postavil tudi delovanje Meddržavnega sodišča. To je glavni sodni organ ZN, ki rešuje pravne spore med državami v skladu z mednarodnim pravom, ki je lahko še posebej pomembno za t. i. male države.

V zaključku se je dr. Kunič navezal še na kandidaturo dr. Danila Türka na položaj generalnega sekretarja ZN. Označil ga je kot izjemnega kandidata, pri čemer je prepričan, da bo Slovenija tudi v prihodnje imela primerne kandidate za visoke mednarodne položaje, a mora biti država vselej bolj enotna. Slovenija je ena izmed malih držav, zato mora biti sposobna ustrezno uporabljati zunanjo politiko kot svoje ključno 'orožje', ki je celo edino za vzdrževanje ali izboljšanje lastne pozicije v mednarodni skupnosti. Le država je garant blaginji in zaščiti ljudstva, ki je bilo v zgodovini večkrat obravnavano kot manjšina.

Sledila je slavnostna podelitev priznanj in nagrad avtorjem najboljših diplomskih, magistrskih in doktorskih del s področja delovanja ZN. Letošnji nagrajenci so:

  • Janja Rebić Avguštin;
  • Janez Rotman;
  • Tjaša Herman;
  • Katja Jurič;
  • Dijana Kondić;
  • Špela Kuhar;
  • Tamara Plankar;
  • Mihael Šuštaršič;
  • Tjaša Vukoje;
  • Filip Pongrac.

Za glasbeni pridih je poskrbel in nas zbrane na proslavi s svojim nastopom obogatil komponist in pianist Aleksander Jakobčič z avtorskima skladbama Preludij št. 21 in Preludij št. 22.

Proslava ob dnevu ZN se je zaključila s prijetnim druženjem udeležencev proslave in prostovoljcev Društva za ZN za Slovenijo.

Gorazd Garafol, prostovoljec Društva

Kategorija: