Društvo na Nacionalnem srečanju mladih odločevalcev

13. maja je prostovoljec Gašper Črepinšek v imenu Društva za ZN za Slovenijo obiskal Nacionalno srečanje mladih odločevalcev. Dogodek se je odvijal v dvorani M-hotela v Šiški, sestavljen pa je bil iz predavanja ter štirih okroglih miz.

Predavanje je odprl Tin Kampl presednik Mladinskega sveta, ki se je v svojem nagovoru osredotočil na lokalne mladinske politike, izpostavil problem mladih predvsem neenakovrednost in pomanjkanje podpore s strani skupnosti ter željo le teh po soustvarjanju prihodnosti. Kot rešitev je izpostavil strukturiran dialog, kateri je bil tudi glavna tema skozi celoten dan. V nadaljevanju so svoje poglede predstavili še dr. Peter Debeljak, Urad RS za mladino, predstavniki Ministrstva za upravo, župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin ter Uroš Skrinar, direktor Nacionalne agencije MOVIT.

Tudi oni so izpostavili poseben pomen strukturiranega dialoga, prav tako pa so vsi poudarili, da so mladi gonilo razvoja ter da je bolj kot vse pomemben pozitiven odnos do problema, s katerim se mladi spopadamo - "Vse se da". Prav tako so povedali nekaj o svojem delu z mladimi, ter problemih s katerimi se le ti soočajo. S tem se je zaključil prvi del predavanja.

Nadaljevali smo z dobrimi praksami. Tine Radinja, podžupan Občine Škofja Loka, je predstavil, kako so se z namenom, da bi dosegli zastavljeni cilj večjega in bolj učinkovitega vključevanje mladih v procese odločanja namesto, da bi jih posadili za mizo ali v različne komisije, z njimi raje srečevali v njihovem naravnem okolju - na igrišču oz. ulici. S tem so skozi bottom-top pristop, dosegli povečanje zanimanja med mladimi samimi. Nato sta nadaljevala Barbara Kelhar z Mladinskega sveta Velenje ter Simon Strgar, podžupan Občine Log-Dragomir, ki sta vsak predstavila še pozitivne prakse iz njunega lokalnega okolja.

Po odmoru so se začele odvijati okrogle mize, ki so vse potekale istočasno, razdeljenje pa so bile na 4 vsebinske sklope. 1. Strukture v lokalnih okoljih, 2. vzdrževanje in navezovanje stikov, 3. podporni mehanizmi procesa ter 4. Specifike lokalnih okolij, kjer je sodeloval tudi naš predstavnik. Mize so potekale v obliki vodene debate, pri katerih so mnenja izmenjevali tako predstavniki mladine kot tudi odločevalcev.

Dogodek je bil odličen primer izmenjave mnenj, druženja tako med mladimi in starimi kot tudi možnost, da se o konkretnih idejah pogovoriš z odločevalci, kateri jih imajo možnost uresničiti.

Pripravil: Gašper Črepinšek

Kategorija: