Varnostni svet in generalna skupščina sta sočasno sprejela novo resolucijo o izgradnji miru

Generalna skupščina in Varnostni svet ZN sta 27. aprila sočasno sprejela resolucijo o arhitekturi za izgradnjo miru. Najpomembnejša organa ZN sta se za ta korak odločila zaradi žrtev in človeškega trpljenja, ki so ga povzročili oboroženi spopadi ter veliko število varnostnih in humanitarnih kriz, ki smo jim priča v vsakodnevnem življenju. Resolucija prinaša koncept reševanja konfliktov, kar je nekaj, za kar so bili ZN prvotno ustanovljeni.

Resolucija je razširila predstavo o tem, kaj je mir in vključila definicijo ohranjanja miru, ki bi, kot pravi dokument, morali biti interpretirana zelo široko: kot cilj in kot postopek, da izgradimo skupno vizijo skupnosti, v kateri bodo upoštevani vsi.

Dokument vključuje dejavnosti, kateri namen je preprečiti izbruh, stopnjevanje, nadaljevanje in ponovitve konfliktov, obravnava temeljne vzroke, zagotavlja pomoč strankam udeleženim v konfliktu do konca sovražnosti, zagotavlja države sprave ter dejavnosti, ki se gibljejo v smeri okrevanja, obnove in razvoja.

Po sprejetju resolucije, je Ban Ki-moon, generalni sekretar ZN, katerega mandat se počasi izteka, čestital država članicam za sprejetje resolucije in poudarim, da morajo ohraniti to miselnost in zahteval okrepitev mednarodne pozornosti, pomoči in financiranja držav, ki so jih prizadeli nemiri.

''Sprejetje te izčrpne resolucije sočasno s strani Generalne skupščine in Varnostnega sveta pošiljam močno sporočilo'' – gospod Ban. ''Te resolucije so dokaz, da stremimo k spremembi v strategiji in miselnosti. Sistem ZN bo sedaj deloval bolj strateško z vladami in na terenu, v močnejših povezavah z ostalimi. Naš namen ni samo preprečiti nadaljnje konflikte, ampak tudi preprečiti, da bi se konflikti sploh začeli''. – je še dodal, saj je močno predan podpori celotnega sistema ZN v sprejemanju resolucij in poudaril, da ZN ne morejo imeti višje prioritete kot je ohranjanje miru, ki je predpogoj za uveljavljanje človekovih pravic, razvoja in ostalih ciljev.

V resoluciji je poudarjeno, da lahko izzive in naravo ohranjanja miru dosežemo samo preko strateških in operacijskih partnerjev v skladu z državnimi organi, ZN in ostalimi ključnimi udeleženci, vključno z mednarodnimi, regionalnimi in lokalnimi organizacijami, mednarodnimi finančnimi institucijami, regionalnimi in ostalimi bankami, organizacijami civilne družbe, mladinskimi organizacijami in kjer je to potrebno, s pomočjo zasebnega sektorja. Le-ta pa  je znova potrdila vlogo Komisija za izgradnjo miru ZN v zagotavljanju strateškega in koherentnega pristopa k grajenju miru.

Komisija za izgradnjo miru, subsidiarno telo Generalni skupščini in Varnostnemu svetu, zagotavlja podporo za koordiniran pristop k ohranjanju miru, vključno z vsemi akterji kot so države pod nadzorom, regionalne države članice in organizacije, mednarodne finančne institucije in civilno družbo. Poudarjeno je, da mora biti delo Komisije za izgradnjo miru bolj fleksibilno in služiti kot povezava med delovanjem Generalne skupščine, Varnostnega sveta ter Ekonomsko in socialnega sveta, zahtevajoč boljšo povezavo med PBC-jem in Svetom glede težav z zagotavljanjem miru.

V nedavnih intervjujih za Radio ZN, je Oscar Fernandez Tarranco, asistent Generalnemu sekretarju za podporo pri mirovnih misijah, poudaril, da resolucija ''govori o novih možnosti in daje novo definicijo gradnje miru za obdobje desetih let po načrtih, kot jih imamo danes''. S poudarkom, da resolucija ''ponovno oblikuje celotno razpravo o tem, kaj je izgradnja miru danes'' je dejal, da je bila izgradnja miru nekaj, za kar so si države članice kot tudi organizacije ZN prizadevali v okviru preprečevanja ponovitve nasilja po vojnah.

Resolucija ponuja širok spekter možnosti, ki jih bosta Generalna skupščina in Komisija za izgradnjo miru v sodelovanju z regionalnimi in lokalnimi organizacijami, mednarodnimi finančnimi institucijami in ostalimi relevantnimi udeleženci. V resolucije je posebej zapisana zahteva generalnega sekretarja po iskanju novih možnosti sodelovanja z Svetovno banko ZN. Prav tako je poudarjena zahteva po sodelovanju z regionalnimi organizacija, pri čemer je posebej omenjena Afriška unija.

Generalna skupščina je prosila Generalnega sekretarja, da se raziščejo in okrepijo možnosti sodelovanja s Svetovno banko v državah, ki so jih prizadele vojne in nemiri z namenom, da bi jim pomagali vzpostaviti okolje ekonomske rasti, omogočili tuje investicije in ustvarili nova delovna mesta, medtem ko bi podpirati ustvarjanje novih platform.

Predsednik Generalne skupščine, Mogens Lykketoft iz Danske je pred sprejetjem dejal, da bo Varnostni svet istočasno sprejel vsebinsko identično resolucijo. ''Preko teh resolucij gradimo na idejah iz leta 2005, ki so ustvarile Arhitekturo gradnje miru, je dejal in dodal, da resolucija predstavlja ''pomemben napredek v našem razumevanju kako najbolje pristopiti k grajenju miru in preprečevanje konfliktov''. Dokument tudi išče načine za zmanjšanje razdrobljenosti v sistemu ZN medtem ko poudarjamo pomen partnerstva, državne lastnine in vključenosti, je še dodal Lykketoft.

Predsednik Komisije za izgradnjo miru, Macharia Kamau iz Kenije, je predstavila poročilo Generalnega sekretarja o skladu miru (dokument A/70/715). Dokument, ki je nastal v okviru dela s Organizacijskim komitejem in državami članicami, da bo Komisija začela z vključevanjem ciljev za izgradnjo miru, takoj ko bo to mogoče.  Predsednik je tudi dejal, da bo v okviru prioritet, ki so postavljene za tekoče leto 2016, obiskal Siero Leone, Liberijo in Gvinejo – te tri države je prizadela Ebola – da bo lahko ocenil napredek pri gradnji miru, dokončal vključevanje perspektive glede spolov in nadaljeval s poudarjanjem vloge mlajših generacij v mirnih družbah in se pripravil na letno sejo.

Nekdanji predstavnik, Olof Skoog iz Švedske, je predstavil letno poročilo Komisije na deseti seji (dokument A/70/714-S/2016/115) ter opisal novo sprejeto resolucijo kot najbolj izčrpno do sedaj glede miru in reševanja konfliktov. Dodal je, da je v zadnjih leta Komisija za mir vpeljala bolj transparentne in strateške metoda dela, bolj fleksibilen ''agenda'', večjo vključenost in boljše partnerstvo z regijskimi in lokalnimi organizacijami. Sklical je tudi diskusijo glede situacije preko dnevnega reda, kot so mirovni procesi v Papau Novi Gvineji, volitve v Burkini Faso in financiranje vzpostavljanja miru v Somaliji. Te in ostale aktivnosti ter strategije bodo opisane na deseti seji, kjer bo predstavljeno tudi poročilo.

Delegati so poudarili pomembnost povezanosti med mirom, varnostjo in razvoj ter dejali, da mora biti vzpostavljano partnerstvo z regionalnimi organizacijami in ostalimi udeleženci, posebej sedaj, ko bo svet vstopil v izvedbeno fazo trajnostnih razvojnih ciljev.

Varnostni svet je poudaril potrebo, da Komisija za izgradnjo miru omogoči redno izmenjavo podatkov z relevantnimi regionalnimi in lokalnimi organizacijami.

Prav tako je poudarjena pomembna vloga, ki jo ima učinkovito in odzivno vodenje državnih operacij v združevanju sistema ZN skupaj s skupno strategijo za ohranjanje miru. Pomembna je tudi potreba po predvidenem in trajnem financiranju dejavnosti, ki zagotavljajo izgradnjo miru. Resolucija je zahteva od vseh držav članic, vključno s partnerji, da se preučijo možnosti prostovoljnih prispevkov za izgradnjo stalnega miru.

Dokument poudarja pomembnost vodenja in vloge žensk pri preprečevanju in reševanju konfliktov, kot tudi izgradnji miru, zato je VS spodbudil Generalnega sekretarja, da se spodbuja udeležba žensk pri tem projektu. VS je tudi zahteval od držav članic, organov ZN in ostalih udeležencev, da spodbudijo udeležbo mladih ljudi pri grajanju trajnega miru, saj ima njihova udeležba veliko težo.

Arhitektura za izgradnjo miru je bila ustvarjena leta 2005, hkrati pa je bila ustanovljena tudi Komisije za zagotavljanje miru, Podporna pisarna za gradnjo miru in finančni sklad. Ti organi so bili ustavljeni kot odgovor tedanjega Generalnega sekretarja Kofi Annana na grožnje kot ''zapiranje luknje v delovanje institucij ZN: noben del sistema ZN ni uspešno predlagal rešitve za pomoč državam, ki so prehajale iz vojne v trajen mir''.

Generalna skupščina je seznanila VS s sklepom, da se skliče novo srečanje na visoki ravni o prizadevanjih in priložnostih za okrepitev dela ZN.

Pripravila: Andreja Friškovec

Kategorija: