Društvo soorganiziralo okroglo mizo o vetu v Varnostnem svetu

26. oktobra je v prostorih Pravne fakultete v Ljubljani v sklopu obeležitve 70. obletnice ustanovitve Organizacije združenih narodov potekala okrogla miza z naslovom Pravica do uporabe veta v R2P situacijah.

Okroglo mizo je moderirala doc. dr. Vasilka Sancin, predstojnica Katedre za mednarodno pravo na Pravni fakulteti. Razpravo je z nagovorom otvoril dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije. Povabljeni so bili predstavniki vseh držav, ki so stalne članice Varnostnega sveta, udeležili pa so se ga veleposlanik Francoske republike (nj. eksc. g.Pierre-Francois Mourier), veleposlanik Združenih držav Amerike (nj. eksc. g. Brent R. Hartley) in namestnik vodje misije iz veleposlaništva Velike Britanije (g. James Hilton).

V razpravi je sodeloval tudi prof. dr. Zlatko Šabič s Fakultete za družbene vede. Predstavnik Francije je izpostavil, da je pravica do veta ne le pravica in privilegij temveč velika odgovornost. Njegovo uporabo zato zagovarja le v izjemnih primerih, kot je denimo hudo kršenje človekovih pravic in zločinih proti človeštvu. S tem sta se strinjala tudi veleposlanik Združenih držav Amerike in predstavnik Velike Britanije, slednji je izpostavil pravico do veta kot varovalo proti takšnim kršitvam.

Prof. dr. Šabič je označil Varnostni svet kot najmanj učinkovit organ znotraj organizacije prav zaradi neodgovorne uporabe veta, ki ga pogosto hromi. Predstavniki stalnih članic se s tem niso strinjali, saj menijo, da je osnovni cilj Varnostnega sveta (bil) preprečitev tretje svetovne vojne, pri čem je le ta uspešen. Ob koncu dogodka je sledila zanimiva debata z udeleženci.

Pripravila: Adriana Motaln H. in Luka Dobrinič

Kategorija: