Seminar OZN o možnostih zaposlovanja v sistemu OZN

Vabimo vas, da se udeležite seminarja o možnosti zaposlovanja v sistemu OZN, ki ga Ministrstvo za zunanje zadeve in Društvo za Združene narode za Slovenijo organizirata z Informacijsko službo Združenih narodov iz Dunaja (UNIS), 31. marca 2009 ob 14. uri v senatni sobi dekanata Fakultete za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana.

V uvodnem delu seminarja bo direktor UNIS iz Dunaja g. Maher Naser predstavil prioritete delovanja Združenih narodov, nato pa bo v drugem delu ga. Sonja Wintersberger, zadolžena za stike z javnostjo pri UNIS podala pregled sistema kadrovanja v Združenih narodih: Sekretariatu OZN, specializiranih agencijah, programih in skladih ter predstavila nacionalne izpite za zaposlovanje mladih strokovnjakov, pridruženemu programu in Galaxy sistemu, preko katerega se objavljajo prosta delovna mesta.

Posebno pozornost bo ga. Wintersberger namenila predstavitvi elementov, ki jih je potrebno upoštevati pri kandidiranju na posamezna razpisana delovna mesta v OZN, izpolnjevanju prijavnih obrazcev (osebnih življenjepisov) in praktičnemu pristopu k pogovoru (intervju) s kadrovsko komisijo OZN.

Nadaljnje informacije lahko dobite in se prijavite na Ministrstvu za zunanje zadeve, Sektorju za mednarodne organizacije in človekovo varnost, pri ga. Valeriji Mikelj, mail: valerija.mikelj@gov.si, tel. 478 2228, faks: 478 2249. Zaradi priprav na čim boljšo praktično izvedbo seminarja prosimo, da pri prijavi navedite ime in priimek, izobrazbo oziroma zaposlitev (navedba delodajalca) ter delovne izkušnje oziroma študent, v kolikor imate študentski status.

Vljudno vabljeni!

Kategorija: