MUNSC-ova konferenca 2015: Situacija v Somaliji

(Foto - MUNSC)Na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani je 13. in 14. februarja 2015 ponovno potekala konferenca Model United Nations Slovenia Club-a (MUNSC). Tokrat so bili člani MUNSC preneseni v leto 1993, kjer so se v okviru Varnostnega sveta Združenih narodov (ZN) soočili z vse bolj zaostrujočim se položajem v Somaliji. Konferenco je uradno odprl predsednik Društva za ZN za Slovenijo prof. dr. Bojko Bučar, ki mu je s kratkim nagovorom sledil še generalni sekretar konference Vid Tomić.

Kot vedno, je bila v odboru prisotna tudi krizna ekipa, ki je skrbela za napeto razpoloženje in za dramatično stopnjevanje dogodkov. Čeprav je prvih nekaj ur kazalo na hiter in jasen odziv Varnostnega sveta ZN, so se stvari kmalu spremenile. Krizna ekipa je udeležencem posredovala poročila o incidentu prijateljskega ognja med silami Združenih držav in Pakistana, ki je na pakistanski strani terjal več kot 70 smrtnih žrtev. Na tej točki so se prej enotne članice Sveta razdelile in vnela se je vroča razprava o nadaljnjih korakih Sveta.

(Foto - MUNSC)Ko je naslednje krizno poročilo pokazalo, da je konflikt v Somaliji prestopil državne meje in začel ogrožati dele Etiopije in Džibutija, je postalo jasno, da je potreben hiter in odločen odziv. Priprave na sprejetje osnutka resolucije so potekale v odsotnosti predstavnika Združenih držav. Ker so preostale članice ocenile, da obstajajo jasni znaki ameriške vpletenosti v konflikt v Somaliji, so se odločile, da ZDA razglasijo za udeleženca v sporu in tako pokažejo svoje nezadovoljstvo z ameriško politiko v Somaliji. Po mnogih razgretih razpravah so članice Sveta dosegle kompromis. Čeprav so bile zaradi prejšnje odločitve sveta ZDA izločene iz glasovanja o končni resoluciji, so preostale članice upoštevale njihove predloge in sprejele dokument, ki je ustvaril podlago za novo mirovno misijo v Somaliji z mnogo širšimi pooblastili. Svet je poleg tega pooblastil generalnega sekretarja ZN, da razišče informacije o masovnih kršitvah mednarodnega humanitarnega prava, tako v Somaliji kot v drugih prizadetih državah, in da razišče možnosti za vzpostavitev mednarodnega sodnega mehanizma za pregon kršitev 3. člena Ženevske konvencije iz leta 1949, Drugega protokola k Ženevskim konvencijam iz leta 1977 in drugih kršitev mednarodnega humanitarnega prava.

Končna resolucija je bila sprejeta z štirinajstimi glasovi za in enim glasom proti. Konferenca se je končala s kratko zaključno slovesnostjo v sproščenem vzdušju. Člani MUNSC so pokazali široko paleto sposobnosti, znanja, poznavanja sistema ZN in iznajdljivosti, s čimer so navdušili člane izvršnega sveta MUNSC. Nestrpno pričakujemo naslednje zasedanje!

Kategorija: