Druga MUN simulacija na temo dostopa do interneta kot človekove pravice

Konec novembra so se člani MUNSC ponovno srečali na simulaciji Sveta za človekove pravice. Tema »internet kot človekova pravica« je odprla napeto in razgreto razpravo, v kateri so udeleženci naslavljali predvsem vprašanje, ali internet predstavlja bolj razvojno priložnost ali grožnjo družbi in posameznikom. Slišati je bilo mnogo nasprotujočih mnenj glede narave uporabe interneta, z njo povezanih problematik in potencialov ter glede vloge države, ki bi jo naj imela pri regulaciji medmrežja.

Kot smo pričakovali, konsenza glede osnovnega vprašanja interneta kot osnovne človekove pravice ni bilo mogoče doseči. Kljub temu pa so člani MUNSC izkazali visoko raven argumentacijskih sposobnosti in zdravo mero humorja, ki je poskrbela za sproščeno vzdušje. Za konec izpostavljamo odziv delegata Združenega kraljestva na predlog predstavnika Ruske federacije o uvedbi osebnih izkaznic kot predpogoja za dostop do interneta: ”Obstaja velika razlika med vstopanjem v nočni klub in dostopanjem do medmrežja. Člani izvršnega sveta MUNSC pozdravljajo te modre besede in upajo, da jih bo v prihodnosti slišati še več.

Kategorija: