Generalni sekretar OZN je pozdravil rusko-ameriške zaveze k zmanjšanju jedrskega arzenala

3. april 2009 – Generalni sekretar Ban Ki-moon je danes pozdravil zaveze, ki sta jih sprejela predsednika Rusije in ZDA, za zmanjšanje jedrskega orožja in okrepitev ukrepov na področju neširjenja jedrskega orožja.

V prvoaprilski skupni izjavi sta se Dmitry Medvedev in Barack Obama zavezala, da se bosta osredotočila na korake za izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT). Ta pogodba predstavlja temelj svetovnega režima na področju neširjenja jedrskega orožja.

Generalni sekretar je poleg te zaveze k tem cilju izpostavil tudi ostale »pomembne ukrepe«, vključno z zaobljubo predsednikov za zmanjšanje strateškega ofenzivnega arzenala, kjer bo trenutno Pogodbo o strateške oborožitve (START) nadomestil nov, pravno zavezujoč, pakt.

Generalni sekretar je tudi povedal, da je »zadovoljen zlasti« z Obamovo potrditvijo, da bo delal na možni ratifikaciji Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBT), ki prepoveduje vse jedrske eksplozije in vzpostavlja verifikacijski režim za nadzorovanje implementacije pogodbenih določil.

Ban Ki-moon je večkrat pozval člane Konference za razorožitev – edini multilaterlani pogajalski forum za razorožitev na svetu – naj premagajo blokado in se pomaknejo v pogajalski proces, vključno s pogodbo o prepovedi proizvodnje cepljivih snovi (FMCT). Konference se že 10 let ne more zediniti glede delovnega programa.

Zato je podpora ruskega in ameriškega predsednika tem pogajanjem »zelo dobrodošla«, je zapisano v izjavi Ban Ki-moona.

Vir: Informacijski center ZN

Kategorija: