Generalni sekretar ZN Ban Ki-moon: Sporočilo ob mednarodnem dnevu mladih, 12. avgust 2014

Ban Ki-moon (Foto - splet)Dunaj, 12. avgust (Informacijska služba Združenih narodov) – Nova publikacija Združenih narodov kaže, da 20 odstotkov mladih po svetu vsako leto izkusi težave v duševnem zdravju. Tveganja so še posebej velika v obdobju, ko prehajajo iz otroštva v odraslost. Problem pogosto otežita stigmatizacija in sramota, saj mladim onemogočata poiskati podporo, ki bi jo potrebovali. Z obeleževanjem letošnjega mednarodnega dneva mladih želijo Združeni narodi pomagati odstirati tančico, ki mlade ohranja zaprete v celici izolacije in tišine.

Ovire so lahko ogromne, še posebej v državah, kjer je vprašanje duševnega zdravja prezrto in obstaja pomanjkanje naložb v storitve za ohranjanje duševnega zdravja. Zaradi zapostavljanja in nerazumnega strahu so osebe s težavami v duševnem zdravju prepogosto marginalizirane ne le glede pomanjkanja vloge pri oblikovanju in izvajanju razvojnih politik in programov, temveč tudi glede osnovne oskrbe. To jih pušča bolj ranljive za revščino, nasilje in socialno izključenost ter ima negativen vpliv na družbo kot celoto.

Mladi, ki že veljajo za ranljive, kot so npr. mladi brezdomci, tisti, ki so vključeni v sistem pravnega varstva mladoletnikov, mlade sirote in tisti z izkušnjami konfliktnih situacij so pogosto dovzetnejši za stigmatizacijo in druge ovire, ki jih puščajo še bolj izgubljene, ko najbolj potrebujejo podporo. Spomnimo se, da z razumevanjem in podporo lahko ti mladi uspejo in tako dragoceno prispevajo k naši skupni prihodnosti.

Imamo le še okoli 500 dni za dosego razvojnih ciljev tisočletja. Podpreti moramo vse mlade, še posebej ranljive, da bodo uspeli v tej zgodovinski kampanji.

Za dvig ozaveščenosti o pomenu vlaganja v mlade in podporo mladih s težavami v duševnem zdravju so potrebna obsežna prizadevanja na vseh ravneh. Okrepljeno izobraževanje je ključno za zmanjševanje stigmatizacije in spremembo tega, kako govorimo o duševnem zdravju in kako ga dojemamo.

Duševno zdravje je naše počutje; so naša čustva in dobro počutje. Vsi moramo skrbeti za svoje duševno zdravje, tako da živimo zadovoljujoče življenje. Začnimo govoriti o svojem duševnem zdravju na enak način, kot govorimo o svojem splošnem zdravju.

Ko obeležujemo letošnji mednarodni dan mladih, mladim s težavami v duševnem zdravju omogočimo, da uresničijo svoj celoten potencial, in pokažimo, da je duševno zdravje pomembno za vse nas.

Kategorija: