Generalni sekretar ZN Ban Ki-moon: Sporočilo ob svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, 30. julij 2014

Ban Ki-moonDUNAJ, 30. julij (Informacijska služba Združenih narodov) – Trgovina z ljudmi je neusmiljena globalna industrija, ki žrtvam zanika njihove pravice in dostojanstvo ter organiziranim kriminalnim mrežam prinaša milijarde dolarjev. Večina žrtev trgovine z ljudmi so ranljive ženske in otroci, ki so bili zavedeni v življenje polno trpljenja. Izkorišča se jih za seks ter so prisiljeni delati v razmerah, ki so podobne suženjstvu.

Letos obeležujemo prvi svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi. Svetovni dan je poziv k ukrepom za odpravo tega kriminala, hkrati pa žrtvam daje novo upanje. Če želimo ustaviti trgovino z belim blagom, moramo trgovcem zamrzniti njihove finančne tokove in zaseči premoženje. Vse države pozivam, da ratificirajo in v celoti implementirajo Konvencijo Združenih narodov (ZN) proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu in njen Protokol o trgovini z ljudmi.

Čeprav so izvrševanje zakonodaje, čezmejno sodelovanje in izmenjava informacij učinkoviti ukrepi, lahko trgovino z ljudmi končamo le z odpravljanjem njenih temeljnih vzrokov. Skrajna revščina, neenakost ter pomanjkanje možnosti za izobrazbo in pomanjkanje drugih priložnosti ustvarja stanje ranljivosti, ki ga trgovci z ljudmi s pridom izkoriščajo. Konec koncev je najboljša zaščita žrtev pospešitev napredka za vse.  

Žrtve trgovine z ljudmi, ki so imele srečo in se osvobodile ali so bile osvobojene, potrebujejo pomoč, da lahko ponovno uživajo svoje pravice in se vključijo v družbo. Skrbniški sklad ZN za žrtve trgovine z ljudmi, zlasti ženske in otroke, ki pomaga žrtvam, potrebuje dodatno financiranje. Na tem mestu vse pozivam, da podprejo kampanjo ZN po imenu "Pokažimo sočutje do žrtev trgovine z ljudmi" (Have a Heart for Victims of Human Trafficking).

Odprimo oči in se soočimo z zločinom ter pokažimo sočutje do žrtev trgovine z ljudmi. Čas je, da odločno zavrnemo trgovino z ljudmi.

Kategorija: