S skupnimi močmi se moramo jasno in glasno opredeliti, da se nasilje nad ženskami ne bo toleriralo

Sporočilo generalnega sekretarja Združenih narodov, Ban Ki-moona, ob mednarodnem dnevu žensk, 8. marec 2009

Pred enim letom sem sprožil kampanjo, ki poziva ljudi in vlade po vsem svetu, da s skupnimi močmi končajo nasilje nad ženskami in dekleti. Kampanja bo potekala vse do leta 2015, ko je tudi končni datum za dosego Milenijskih razvojnih ciljev. Povezava s cilji je jasna. Čas je, da prekinemo kronično in v družbo ukoreninjeno nasilje, ki uničuje življenje, kvari zdravje, ohranja revščino in nam onemogoča, da bi dosegli enakost spolov in opolnomočenje žensk.

Nasilje nad ženskami je povezano tudi s širjenjem virusa HIV oziroma aidsa. V nekaterih državah je celo vsaka tretja ženska v svojem življenju tepena, prisiljena v spolne odnose ali kako drugače zlorabljena. Ženske in dekleta so tudi pogosto sistematično podvržene posilstvu in spolnem nasilju v času vojne.

Nasilje nad ženskami je v neposrednem nasprotju z obljubo iz Ustanovne listine Združenih narodov, da organizacija “pripomore k socialnemu napredku in k boljšim življenjskim pogojem v večji svobodi.” Posledice nasilja gredo preko neposredno opaznega. Smrt, poškodba, stroški zdravljenja in izguba delovnega mesta so le vrh ledene gore. Vpliv nasilja na ženske in dekleta, njihove družine, njihovo skupnost in družbo se ne da določiti; lahko le ugibamo uničevalno moč nasilja. Prepogosto se zgodi, da kriminalna dejanja ostanejo nekaznovana, krivci pa se prosto sprehajajo naokrog. Nobena država, kultura, ženska, mlada ali stara ni varna pred nasiljem.

Tudi moški se v večji meri borijo proti tej sramoti naše družbe. Temu so priča globalni primeri, kot sta na primer kampanji 'Bele pentlje' in dvojnik kampanje 'V-Day', in sicer kampanja 'V-Men'. Tako na delavnicah moški učijo moške, da obstaja drug način in da “pravi moški ne tepejo žensk”.

Spremeniti miselne vzorce in navade številnih generacij pa ni lahko. Vključeni moramo biti prav vsi, torej vsak posameznik, organizacije in vlade. S skupnimi močmi se moramo jasno in glasno opredeliti, in sicer na najvišji ravni, da se nasilje nad ženskami ne bo toleriralo ne glede na obliko, kontekst ali okoliščino.

Potrebujemo ekonomske in socialne politike, ki bodo podpirale opolnomočenje žensk. Potrebujemo programe in proračune, ki bodo spodbujali nenasilno vedenje. Potrebujemo pozitivno podobo žensk v medijih. Potrebujemo zakone, ki bodo razumeli nasilje kot kriminalno dejanje in kaznovali prestopnike.

Kampanja “S skupnimi močmi za končanje nasilja nad ženskami” vzpodbuja moške in ženske, da združijo moči in se uprejo nasilju nad ženskami. Samo s skupnimi močmi lahko oblikujemo bolj enakopravno in miroljubno družbo. Ob mednarodnemu dnevu žensk vsi ukrepajmo odločno, da naredimo spremembo.

Vir: Informacijska služba ZN na Dunaju

Kategorija: