Prehranska, klimatska in finančna kriza grozijo trajnostnemu razvoju

23. februar 2009 – Različni izzivi, od prehranske in finančne krize do podnebnih sprememb, onemogočajo globalna prizadevanja za trajnostni razvoj, je danes dejal visoki predstavnik OZN.

»S temi večdimenzionalni izzivi se ne moremo spopasti z ločenimi ekonomskimi, socialnimi ali okoljskimi rešitvami. Ti problemi potrebujejo integrirane odgovore, ki združujejo ekonomske, socialne in okoljske elemente,« je na srečanju OZN za trajnostni razvoj, ki se je danes pričelo v New Yorku, sporočil generalni podsekretar za gospodarske in socialne zadeve Sha Zukang.

Opomnil je, da cene hrane ostajajo visoke, čeprav svet pretresa finančna in gospodarska kriza.

»Napovedi za to leto predvidevajo najslabše gospodarske rezultate po drugi svetovni vojni,« je rekel Sha Zukang in dodal, da gospodarska rast pada povsod, nezaposlenost in revščina se povečujeta, prav tako pa tudi lakota in preskrba s hrano.

Poleg tega pa so ogroženi tudi razvojni milenijski cilji, ki naj bi se jih doseglo do leta 2015.

Povrh vsega pa je družba soočena še z grožnjo podnebnih sprememb, ki se s tem, da se jih ne rešuje, le še poglablja, kar pa samo še povečuje revščino in trpljenje, je izrazil generalni sekretar Ban Ki-moon.

Srečanje OZN za trajnostni razvoj je priprava na 17. letno zasedanje komisije OZN za trajnostni razvoj, ki bo maja.

»Vse trenutne krize zahtevajo od komisije, da ponudi vodstvo in smernice razvoja, ki jih današnji svet potrebuje,« je dodal generalni sekretar.

Glavne tematike letošnjega zasedanja za trajnostni razvoj bodo kmetijstvo, razvoj podeželja, suša, dezertifikacija in Afrika.

Vir: Informacijski center OZN

Kategorija: