Generalna skupščina ZN se pripravlja na pogajanja o reformi Varnostnega sveta

13. februar 2009 – Afganistanski veleposlanik pri Združenih narodih, Zahir Tanin, je sporočil, da se dolgoletno delo preoblikovanja velikosti in članstva Varnostnega sveta, ki bi vitalni organ svetovnega telesa naredilo bolj demokratično, bliža k resnim pogajanjem. Predsednik Generalne skupščine, Miguel D'Escoto, katerega mandat traja eno leto, je izbral veleposlanika Tanina za ponoven zagon reformnega procesa Varnostnega sveta, ki se je začel pred 16 leti.

»Reforma Varnostnega sveta je ponavadi ovržena kot 'cocktail' zabava za veleposlanike, toda mislim, da če je že bilo tako v preteklosti, je teh dni zagotovo konec,« je povedal veleposlanik Tanin, ki predseduje medvladni delovni skupini, pristojni za restrukturiranje Sveta.

Glavni problemi reforme petnajst‐članskega Sveta – 5 stalnih članic s pravico veta in 10 nestalnih članic z enoletnim rotacijskim članstvom – zajemajo kategorijo članstva, vprašanje veta, regionalnega predstavništva, velikost povečanega Varnostnega sveta ter delovne metode Varnostnega sveta in njegov odnos do Generalne skupščine.

Samo resolucije, ki jih izda Varnostni svet, so zavezujoče za države članice ZN, ne pa tudi resolucije Generalne skupščine.

»Odvisno je od držav članic samih, predvsem od petih stalnih [članic], da pripeljejo do potrebnega rezultata,« je dodal veleposlanik Tanin.

Delovna skupina bo Generalni skupščini predstavila načrt za pogovore o tem, kako in kdaj začeti pogajanja o reformah Varnostnega sveta 19. februarja.

Vir: Informativni center OZN

Kategorija: