10 ključnih korakov za izgradnjo prihodnosti otrok v Gazi

Že pred 27. decembrom so bile humanitarne razmere v Gazi kritične, in sicer zaradi 18-mesečne izolacije in streljanja palestinskih raket iz tega območja ter izraelskih napadov. Primanjkovalo jim je hrane, goriva in zdravil; kar 75 odstotkov od skupno 1.5 milijona prebivalcev Gaze je bilo odvisnih od pošiljk hrane s strani Združenih narodov (ZN).

Še nekaj časa bo trajalo, da bomo lahko ocenili razsežnosti človeškega trpljenja in humanitarne potrebe prebivalcev Gaze, vendar je že sedaj jasno, da so trije tedni intenzivnih izraelskih napadov povzročili zastrašujoče humanitarne razmere. Po palestinskih podatkih je bilo ubitih 1.314 ljudi, od tega 412 otrok, in 5.300 ranjenih, od tega 1.855 otrok. Uničenih je bilo preko 50 poslopij ZN, predvsem šol.

Po 22 dneh spopadov so se prebegli ljudje začeli vračati v njihove domove; veliko jih je ostalo brez njih. Po ocenah je bilo uničenih 15 odstotkov stavb v Gazi.

Samo humanitarne potrebe so v tem trenutku ocenjene na stotine milijonov dolarjev, stroški za obnovo pa se vrtijo v bilijonih dolarjev. Naša naloga v prihodnje pa ni samo zagotavljanje humanitarne pomoči in obnova Gaze, ampak tudi zagotavljanje dostojnega življenja prebivalcev Gaze. Potrebno jim je dati obetaven pogled v prihodnost, ki je realen in optimističen. Na tak način bomo preprečevali ekstremizem in nasilje.

V vseh spopadih so prav otroci in mladostniki med najbolj ranljivimi. V Gazi je 56 odstotkov celotne populacije otrok, kar pomeni, da 850.000 otrok nujno potrebuje perspektivno prihodnost. Kljub temu da so navajeni na nasilje in strašne humanitarne razmere, je zadnja vojna v njihova življenja vnesla nove grozote. Nekateri so izgubili del družine, domove in veliko jih trpi zaradi travmatičnih izkušenj.

Skupaj smo določili 10 ključnih korakov za izgradnjo prihodnosti otrok v Gazi:

1. Zagotoviti je potrebno nujno humanitarno pomoč, kot so hrana, zdravila, gorivo, voda, sanitarna ureditev, zatočišča za brezdomne in obnovo domov. V tem trenutku ZN ocenjujejo obseg škode in potrebno pomoč. Kmalu bo predstavljen poziv za poseben sklad ZN v te namene.

2. Obnoviti je potrebno infrastrukturo in odstraniti neeksplodirano strelivo, ki lahko ubija ali pohabi še dolgo po prenehanju spopadov. Pomanjkanje gradbenega materiala pa je UNRWA prisililo k ukinitvi gradbenih projektov iz junija 2007, vrednih 93 milijonov ameriških dolarjev.

3. Narediti moramo vse, da bomo otrokom omogočili vrnitev v normalno življenje. Potrebni so programi psihosocialne pomoči, za katere se zavzemajo UNRWA, drugi akterji ZN, Švedska in nekatere nevladne organizacije, in zahtevajo posebno pozornost in dodatna sredstva.

4. Otroci se morajo v najkrajšem možnem času vrniti v šole. Šole v Gazi, okoli polovico jih vodi UNRWA, povprečno omogočajo izobrazbo 440.000 otrok. Le-te jim omogočajo tudi učenje pomembnih veščin, socialne aktivnosti in dajejo možnost, da zamenjajo stresno okolje. Že sedaj se je v več kot 200 šol UNRWA vrnilo okrog 200.000 otrok.

5. Otroci v Gazi morajo imeti možnost biti otroci. V zadnjih dveh letih je program poletnih iger UNRWA skozi izobraževalne in rekreacijske dejavnosti pritegnil na tisoče otrok in jih tako poskušal iztrgati iz vsakdanje revščine in nasilja. UNRWA ima trden cilj, da tudi v letu 2009 izvede podoben program, ne glede na obstoječe razmere.

6. Mednarodna humanitarna pomoč mora biti dobro organizirana. Humanitarni akterji in donatorji imajo odgovornost, da se izognejo nepotrebnim dodatnim stroškom pri ocenjevanju višine potrebne pomoči in njenemu razdeljevanju. ZN imajo pri tem ključno vlogo.

7. Potrebno je vzdrževati razvojno sodelovanje pri podpori palestinskim vladnim reformam in razvojnemu načrtovanju. Oblikovanje države s ciljem dolgoročne stabilnosti in trajnostnega razvoja je ključno za okrevanje Gaze. Ključno je podpiranje demokratičnih institucij, sodne veje oblasti, civilne družbe in trajnostnega lokalnega razvoja. Nadalje je potrebno zagotavljati storitve mestnih javnih služb in dostop to čiste pitne vode, zdravstvenih storitev ter energije.

8. Potrebno je končati gospodarsko blokado Gaze ter odpreti mejne prehode za prost prehod ljudi in blaga, vključno z gradbenim materialom. Pri tem je potrebno uvesti posebne ukrepe, ki bodo preprečili tihotapljenje orožja in razstreliva v Gazo. S povečanjem uvoza potrošniških dobrin v Gazo bi utrli pot tudi uvozu industrijskih dobrin. Stabilno gospodarstvo v Gazi je odvisno od odprtih meja za izvoz in uvoz.

9. Vzdrževati in utrjevati se mora premirje ter v vseh pogledih izvrševati resolucijo 1860 Varnostnega sveta ZN.

10. Vrniti se je potrebno k političnemu mirovnemu procesu. Cilj tega ostaja vsestranska rešitev spora na Bližnjem vzhodu in vzpostavitev neodvisne palestinske države, ki bo živela z ramo ob rami z Izraelom, in sicer v miru in varnosti.
Kljub zdajšnjim zapletom, s katerimi se soočamo in s posledičnim trpljenjem zaradi spora, ne smemo nikoli odstopiti od zastavljenega cilja. To dolgujemo palestinskim otrokom, ki jim pomagamo. Imajo enake pravice kot otroci v Izraelu in kot otroci po vsem svetu – prihodnost brez strahu, v miru, varnosti in dostojanstvu.

************************************************************************

Članek sta pripravili

švedska ministrica za mednarodno sodelovanje in razvoj, Gunilla Carlsson,

in

generalna komisarka Agencije Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA), Karen AbuZayd.

Ozadje:

UNRWA je od nekdaj ključni akter v regiji in Gazi ter je imela pomembno vlogo skozi napade na to območje. Tudi v prihodnje bo imela pomembno vlogo s tem, ko bo zagotavljala nujno humanitarno pomoč, pomoč pri izobraževanju, osnovni zdravstveni oskrbi, nudila mikro kredite in izvajala projekte ustvarjanja delovnih mest. Po 60 letih delovanja se UNRWA sedaj sooča z novimi izzivi, s tem ko bo imela glavno vlogo pri obnovi Gaze. Švedska je pri tem že pripravljena pomagati UNRWA.

Švedska ima dolgo tradicijo nudenja humanitarne pomoči palestinskemu ljudstvu, ne samo skozi finančno in politično podporo UNRWA, ampak tudi skozi druge multilateralne agencije in nevladne organizacije. Švedska bo kot tretji največji donator še naprej nadaljevala z brezpogojnimi prispevki in tako UNRWA omogočala največjo mero fleksibilnosti pri rabi sredstev.

Za več informacij se obrnite na:

Christopher Gunness, predstavnik UNRWA, mobilni tel.: +972-(0)54-240-2659, službeni tel.: +972-(0)2-589-0267;

Sami Mshasha, arabski predstavnik UNRWA, mobilni tel.: +972-(0)54-216-8295, službeni tel.: +972 (0)2-589-0724.

Vir: Informacijska služba ZN na Dunaju

Kategorija: