Na Stalnem predstavništvu RS pri Uradu ZN v Ženevi

Na Stalnem predstavništvu RS pri Uradu ZN v Ženevi

Od leve proti desni: Tine, Maja, Andrej Logar (veleposlanik, stalni predstavnik), Boštjan in Uroš.