Okrogle mize in predavanja

Osnovni namen okroglih miz in predavanj leži v glavnem cilju društva, in sicer obveščanju javnosti o idejah, ciljih in dejavnostih Organizacije združenih narodov (OZN). Društvo tako redno organizira tovrstna srečanja s področij delovanja OZN, njenega sodelovanja z drugimi mednarodnimi organizacijami in o ostalih relevantnih temah v mednarodni skupnosti.

Okrogle mize se organizirajo v obliki panelov, v katerih poleg predsedujoče/-ga sodeluje več panelistov (domače in tuje raziskovalke ter raziskovalci s področja mednarodnega prava in mednarodnih odnosov, ki se strokovno ukvarjajo s posamičnim vprašanjem, ki je predmet razprave na okrogli mizi). Predavanja delujejo na podoben način, vendar sodeluje le en/-a govornik/-ica in povezovalka/-ec srečanja. Obe vrsti srečanja se zaključita z razpravo.