Generalni sekretar ZN Ban Ki-moon: sporočilo ob mednarodnem dnevu mladih, 12. avgust

(Foto - OZN)Mladi sveta – ki tvorijo največjo generacijo mladih v zgodovini – lahko na globalni ravni prelomijo z vzorci preteklosti in preusmerijo svet v bolj trajnostno prihodnost. Mlade neposredno prizadejejo današnja tragična protislovja: med skrajno revščino in hvalisavim bogastvom, razžirajočo lakoto in sramotnimi količinami ostankov hrane, bogatimi naravnimi viri in okolju škodljivo industrijo. Mladi lahko rešujejo te probleme, ki so v središču Agende 2030 za trajnostni razvoj.

V prvem letu petnajstletnega načrta za bolj zdravo, varnejše in bolj pravično prihodnost, računamo na aktivno udejstvovanje mladih po svetu pri preoblikovanju proizvodnje in porabe dobrin in storitev tako, da se bodo zadovoljile osnovne potrebe in prizadevanja najrevnejših ljudi na svetu, ne da bi se še dodatno preobremenjevali že tako prizadeti ekosistemi.

Mladi so že tradicionalno najmodernejši, in današnja mladina ima več informacij kot katera koli prejšnja generacija. Njihova dinamičnost, ustvarjalnost in idealizem se lahko združijo v oblikovanje odnosa do povpraševanja, ki  lahko pripomore k ustvarjanju bolj trajnostne industrije.

Mladi že vplivajo na to, kako svet proizvaja, distribuira in porablja s pospeševanjem zelenega podjetništva, z oblikovanjem trajnostnih proizvodov in storitev. Kot ozaveščeni potrošniki so mladi v ospredju premika k bolj poštenim, pravičnim in trajnostnim nakupovalnim vzorcem. Mladi so zelo učinkoviti zagovorniki recikliranja, ponovne uporabe in omejevanja odpadkov, prav tako jih vodijo tehnološke inovacije za spodbujanje gospodarstva, utemeljenega na učinkoviti rabi virov. 

Vlaganje v mlade lahko prispeva k novim trgom, dostojnim zaposlitvam, pravični trgovini, trajnostni gradnji stanovanj, trajnostnemu prometu in turizmu in več priložnostim, ki so v korist tako planetu kot ljudem.

Ponosen sem, da Združeni narodi aktivno sodelujejo in podpirajo mlade voditelje, ki lahko uresničijo cilje trajnostnega razvoja (SDGs), vključno s ciljem 12, ki poziva k odgovorni porabi in proizvodnji. Spodbujam vse mlade, da se vključijo v pospeševanje Ciljev trajnostnega razvoja in zahtevajo ukrepanje svojih vlad. Moj mladi odposlanec si želi, da se povežete z našimi kampanjami, ki se izvajajo v celotnem sistemu Združenih narodov.

Ob Mednarodnem dnevu mladih, pozivam druge, da se pridružijo globalni spodbudi za napredek. Izboljšajmo možnosti mladih z viri, podporo in prostorom, ki jih potrebujejo za ustvarjanje trajne spremembe v našem svetu.

Sporočilo je bilo objavljeno v okviru projekta "VSTANI IN UKREPAJ: prihodnost, ki jo želimo", ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve RS.

Tags: