V mestu celjskih grofov na temo trajnostnega razvoja

V jutranjih urah 22. marca sta se prostovoljca Gašper in Arbnore odpravila na pot proti mestu celjskih grofov. Tam so jih že vztrajno pričakovali učenci 8 različnih UNESCO šol, katerim sta skozi predavanje in različne delavnice želela predstaviti cilje trajnostnega razvoja ter njihovo dejansko implementacijo v praksi.

Delavnica se je začela s kratko uverturo v milenijske cilje. Nadaljevala sta z vajo, kjer so učenci morali predstaviti svoje zamisli, ki bi pripomogle k boljšemu izpolnjevanju teh ciljev. Ideje, ki so jih predstavili so bile izredno zanimive, njihovo razmišljanje pa je oba izvajalca delavnice presenetilo v izredno pozitivnem smislu.

Predavanje se je nadaljevalo s predstavitvijo ciljev trajnostnega razvoja ter primerjavo s samimi milenijskimi cilji. Tudi tu je bila učencem dana naloga, pri kateri so morali razvrščati cilje glede na njihovo pomembnost. Učenci so na tem mestu imeli vrsto težav, vendarle pa so nakoncu pravilno ugotovili, da so vsi cilji enako pomembni ter medsebojno povezani ter da je njihovo deljenje na pomembnost nedopustno.

Delavnica se je zaključila s kratkim opisom Organizacije združenih narodov, njenega dela ter vprašanji učencev. Obe strani sta po delavnici domov odšli izjemno zadovoljni, polni novih informacij ter izkušenj.

Pripravil: Gašper Črepinšek

Tags: