Sodelovanje z Informacijsko službo ZN na Dunaju in Svetovno federacijo društev za ZN

Namen povezave z Informacijsko službo ZN na Dunaju je krepitev obojestranske pomoči in sodelovanja pri izvajanju aktivnosti, izmenjavi informacij in izkušenj, ki so in bodo pripomogle k večji kakovosti dela. Do sedaj smo sodelovali pri pripravi kampanje ob mednarodnem dnevu miru ('Daj mi MIR!' 2008) ter mednarodnem dnevu boja proti revščini ('Vstani in ukrapaj' 2008).

V letu 2008 je društvo začelo aktivno sodelovati s Svetovno federacijo društev za ZN (WFUNA). Kontakt smo navezali v marcu 2008, ko je bilo društvo na ekskurziji v Ženevi. Skozi leto je potekalo vzajemno obveščanje o medsebojnih aktivnostih, decembra 2008 pa se je društvo udeležilo evropskega srečanja društev za ZN v organizaciji WFUNA in Društva za ZN iz Švice. Rezultat srečanja je bilo oblikovanje kampanje za promocijo Milenijskih razvojnih ciljev na evropski ravni.

Društvo za ZN za Slovenijo se je preko svojega člana Boštjana Jermana udeležilo 39. plenarnega zasedanja WFUNA, ki je potekalo od 9. do 12. avgusta 2009 v Seulu. Sodeloval je tudi pri tekmovanju WFUNA 'Študentje za svet brez jedrskega orožja', v okviru katerega je pripravil projektni predlog za kampanjo za svet brez jedrskega orožja. WFUNA je prejela 40 prispevkov, od katerih je bilo izbranih šest najboljših, med njimi tudi njegov projektni predlog. Rezultat zasedanja so tudi povezave društva z delegacijami Velike Britanije, Španije, Portugalske, Irske, Avstrije in Mehike. Vsekakor bomo ohranjali stike s ciljem oblikovanja skupnih iniciativ.