Nagradni razpisi društva

Društvo za Združene narode za Slovenijo tradicionalno razpisuje dva nagradna razpisa, in sicer ob dnevu OZN, 24. oktobra, in ob dnevu človekovih pravic, 10. decembra.

Ob posebnih priložnostih se razpisujejo tudi dodatni razpisi.

Več spodaj.