Nagradni razpisi društva

Društvo za Združene narode za Slovenijo tradicionalno razpisuje dva nagradna razpisa, in sicer ob dnevu OZN, 24. oktobra, in ob dnevu človekovih pravic, 10. decembra.

Ob posebnih priložnostih se razpisujejo tudi dodatni razpisi.

Več spodaj.

Nagradni razpis Društva za ZN za Slovenijo ob dnevu OZN (2020)

V okviru šestinpetdesetega nagradnega razpisa za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja delovanja OZN, ki bodo obranjena med 1. avgustom 2019 in 31. julijem 2020, bo društvo nagradilo 10 najboljših prispevkov študentk in študentov slovenskih fakultet. Poleg pohvale bo vsaka nagrajenka oziroma nagrajenec prejel še simbolično nagrado.

NAGRADNI RAZPIS
DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE ZA SLOVENIJO
razpisuje

nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja delovanja Organizacije združenih narodov, ki so bila obranjena med 1. avgustom 2019 in 31. julijem 2020.

Za nagradni razpis pridejo v poštev vse teme, ki obravnavajo tematiko delovanja t. i. družine Združenih narodov (ZN).

Prijava za razpis mora vsebovati:

- vlogo kandidatov za prijavo na nagradni razpis (prijavni obrazec);

- tiskan izvod dela;

- izvod dela v elektronski obliki (pdf format oddajte na tej povezavi);

- priporočilo mentorja za nagrado;

- kopijo potrdila, kdaj je bilo delo obranjeno.

Prijave sprejemamo do 15. avgusta 2020 le po pošti na naslov Društva za Združene narode za Slovenijo (Cankarjeva 1, 1000 Ljubljana).

Strokovna komisija bo dela pregledala in ocenila ter izbrala 10 (deset) najboljših. Podelitev priznanj in simboličnih nagrad bo na proslavi dneva Združenih narodov 24. oktobra 2020.

Morebitne spremembe razpisa (roki, zahteve itn.) bodo nemudoma ažurirane na naši spletni strani.

DatotekeVelikost
Prijavni obrazec - nagradni razpis - dan ZN - 2020.doc1.93 MB
Nagradni razpis.pdf369.16 KB

Natečaj ob mednarodnem dnevu človekovih pravic

Društvo za Združene narode za Slovenijo že dvanajsto leto zapored razpisuje natečaj ob dnevu človekovih pravic, v okviru katerega želimo osnovnošolcem in dijakom ponuditi možnost, da izrazijo svoje vtise in razmišljanja o človekovih pravicah skozi risbo, besedo, predmet ali fotografijo. Letošnji natečaj z naslovom »Ko se srečamo, spremenimo svet« se navezuje na tematsko mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj.

Natečaj za osnovnošolce je razdeljen na dva dela:

1. Likovni natečaj: likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski, grafični ali drugi tehniki.

2. Literarni natečaj: omejitev dolžine prostega spisa je 1–2 tipkani strani.

Natečaj za srednješolce pa obsega naslednje kategorije:

1. Likovni natečaj: likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski, grafični ali drugi tehniki.

2. Literarni natečaj: omejitev dolžine prostega spisa je 1–2 tipkani strani.

3. Fotografski natečaj: fotografije naj bodo reproducirane na fotografski papir ali natisnjene; reprodukcije naj ne bodo večje od formata A4 (210 X 297 mm).

 

Organizacija združenih narodov je razglasila leto 2017 za mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj. S poimenovanjem tematskega leta prepoznava pomen mednarodnega turizma in spodbuja k boljšemu razumevanju in večjemu zavedanju bogate dediščine različnih civilizacij s ciljem večjega spoštovanja različnih kultur, s čimer prispeva h krepitvi miru po svetu. Namen mednarodnega leta trajnostnega turizma za razvoj je dvigniti zavest o trajnostnem turizmu za razvoj in dokazati, da je turizem lahko pobudnik pozitivnih ekonomskih, socialnih in okoljskih sprememb.

Osnovnošolci in srednješolci, ujemite ideje na list papirja ter nam risbo, spis ali fotografijo pošljite na društvo. Rok za oddajo del je 10. november 2017.

Nagrade bodo avtorjem nagrajenih del podeljene na proslavi dneva človekovih pravic, s katero želimo na Društvu za ZN za Slovenijo opozarjati na pomen varovanja in spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Več informacij o natečaju najdete v priponkah.

Natečaj poteka v okviru UNESCO mladinske platforme, ki jo sofinancira Slovenska nacionalna komisija za UNESCO.

DatotekeVelikost
Razpis CP - OS 2017 fin.pdf1.2 MB
Razpis CP - SS 2017 fin.pdf1.21 MB

Zaključek natečaja za kratke filme na temo miru

Društvo za Združene narode za Slovenijo je v okviru "Promotion of Peace Campaign", ki jo izvaja v sodelovanju z Veleposlaništvom Združenih držav Amerike v Sloveniji, s ciljem promocije človekovih pravic in spodbujanja participacije mladih organiziralo natečaj za mlade med 15. in 18. letom za kratke filme na temo miru.

Kratke filme je ocenil Nejc Gazvoda, slovenski pisatelj, režiser in scenarist ter diplomant programa filmske režije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani.

Prvo nagrado je prejel Uroš Topić za kratki film "Odpuščanje".

Drugo nagrado je prejel Domen Dimovski za kratki film "Kdo je kokoš?"

Tretjo nagrado je prejel Klemen Skornišek za kratki film "Winner?"