Poslanstvo

Naše poslanstvo je širiti cilje in načela Organizacije združenih narodov. Trudimo se kultivirati vzdušje, ki vzpodbuja občutek pripadnosti veliki družini OZN in tako ljudem približati našo svetovno organizacijo. Ljudem želimo dati občutek, da bi bil svet slabši, če organizacije ne bi bilo.

Poslanstvo uresničujemo skozi naše aktivnosti, in sicer s/z: