Mednarodni dnevi, tedni in leta

V nadaljevanju se po mesecih nahajajo kratki opisi za večino mednarodnih dnevov, tednov in let, več podrobnosti pa lahko tudi najdete na uradni strani ZN (več v angleščini).

Januar

27. 1. – Svetovni dan spomina na žrtve holokavsta

1. novembra leta 2005 je Generalna skupščina razglasila 27. januar za svetovni dan spomina na žrtve holokavsta. S tem dejanjem je skupščina zavrnila kakršnokoli zanikanje obstoja holokavsta kot zgodovinskega dogodka. Skupščina je pozvala države članice naj v šolske učne načrte vključijo problematiko holokavsta, s čimer bi se težilo k in svarilo pred izogibanjem holokavsta v prihodnosti. Države, v katerih so bila nekoč koncentracijska taborišča, prisilna delovna taborišča in zapori, so bile poklicane k ohranjanju le teh v spomin ter opomin na holokavst.

Februar

20. februar – Svetovni dan socialne pravičnosti

Z letom 2009 se 20. februar praznuje kot svetovni dan socialne pravičnosti. Generalna skupščina je 26. novembra ugotovila, da sta družbeni razvoj in družbena pravičnost nujno potrebna za doseganje in vzdrževanje miru ter varnosti. Vendar prav družbeni razvoj in družbena pravičnost ne moreta biti dosežena brez miru, varnosti ter spoštovanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin.

Razsežen in trajen gospodarski razvoj v kontekstu trajnostnega razvoja je nujen za vzdrževanje družbenega razvoja in družbene pravičnosti, vendar resni izzivi ostajajo. To so finančne krize, pomanjkanje varnosti, revščina, izključevanje in neenakost v in med družbami; ter resne ovire nadaljnjemu vključevanju in polnem sodelovanju držav v razvoju ter tistih s tranzitnimi gospodarstvi.

21. februar – Mednarodni dan maternega jezika

Novembra 1999 so na Generalni konferenci Organizacije ZN za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO) 21. februar razglasili za mednarodni dan maternega jezika. S tem dnem se želi promovirati jezikovno in kulturno raznolikost ter večjezičnost. Jezik je eden izmed najmočnejših orodij za ohranjanje in razvijanje naše materialne in nematerialne dediščine. S promocijo materinih jezikov bomo pripomogli k jezikovni različnosti, k zavedanju o različnih jezikovnih ter kulturnih tradicij po celem svetu.

Marec

8. marec – Dan Združenih narodov za pravice žensk in mednarodnega miru

Leta 1977 je Generalna skupščina države članice spodbudila, naj v skladu s svojimi zgodovinskimi na nacionalnimi tradicijami ter navadami, katerikoli dan v letu razglasijo za dan Združenih narodov za pravice žensk in mednarodnega miru. Države so bile pozvane, naj si prizadevajo za ustvarjanje boljših pogojev za izkoreninjenje diskriminacije žensk ter za njihovo boljšo vključitev v družbeni razvoj. Ta poziv se je zgodil takoj po začetku mednarodnega leta ženske (1975) ter OZN desetletja ženske (1976-1985). OZN je začel 8. marec slaviti kot mednarodni dan žena leta 1975.

21. marec – Svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji

Vsako leto 21. marec slavimo kot svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji. Na ta dan je leta 1960 policija ubila 69 ljudi na miroljubnem protestu proti apartheidu v Sharpevillu v Južnoafriški republiki. Ob imenovanju 21. marca za svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji leta 1966 je Generalna skupščina pozvala države k večjemu trudu za izkoreninjenje rasne diskriminacije.

Začenši z 21. marcem – Teden solidarnosti z ljudstvi v boju proti rasizmu in rasni diskriminaciji

Kot del programa za prvo desetletje boja proti rasizmu in rasni diskriminaciji je Generalna skupščina leta 1979 pozvala vse države k spoštovanju tedna solidarnosti z ljudstvi v boju proti rasizmu in rasni diskriminaciji, ki se začne z  21. marcem.

22. marec – Svetovni dan voda

Generala skupščina je razglasila 22. marec za svetovni dan voda. S tem je želela povečati zavedanje, kako razvoj vodnih zalog vpliva na gospodarsko produktivnost in dobrobit družbe.

23. marec – Svetovni dan meteorologije

Po vsem svetu 23. marec praznujejo kot svetovni dan meteorologije že od leta 1961. Na ta dan je leta 1950 postala zavezujoča konvencija Svetovne meteorološke organizacije (WMO).

24. marec – Svetovni dan tuberkuloze

24. marca vsako leto slavimo svetovni dan tuberkuloze. Na ta dan je leta 1882 dr. Robert Koch pred skupino doktorjev v Berlinu predstavil odkritje bacila, ki povzroča tuberkulozo.

25. marec – Mednarodni dan spomina na žrtve suženjstva in transatlantske trgovine s sužnji

Pod vtisom dejstva, da javnost ve zelo malo o 400-letni transatlantski trgovini s sužnji, je Generalna skupščina leta 2007 razglasila 25. marec za mednarodni dan spomina na žrtve suženjstva in transatlantske trgovine s sužnji. Skupščina je generalnega sekretarja pozvala k ustanovitvi izobraževalnega programa, ki bi mobiliziral vzgojne institucije in civilno družbo kar se tiče spomina na transatlantsko trgovino s sužnji in suženjstvo. S tem bi prihodnjim generacijam vcepili v zavest vzroke, posledice in nauke transatlantske trgovine s sužnji ter jih opomnili na nevarnosti rasizma in predsodkov.

April

2. april – Svetovni dan zavedanja o avtizmu

18. decembra 2007 je Generalna skupščina sprejela resolucijo 62/139, ki razglaša 2. april za svetovni dan zavedanja o avtizmu. Resolucija spodbuja države članice, naj med svojim prebivalstvom povečajo zavedanje o avtizmu ter s tem pripomorejo k zgodnji diagnozi avtizma in čim prejšnje posredovanje pri posamezniku.

4. april – Mednarodni dan zavedanja nevarnosti min in podpori ukrepom odstranjevanja min

Generalna skupščina je 4. april razglasila za mednarodni dan zavedanja nevarnosti min in podpori ukrepom odstranjevanja min. Vsak mesec zaradi sprožitve min umre 2000 ljudi. Določena območja še vedno niso razminirana, zato predstavljajo stalno grožnjo življenju. 80 odstotkov žrtev min je civilistov in kar 25 odstotkov je otrok.

7. april – Svetovni dan zdravja

Generalna skupščina Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki je bila ustanovljena leta 1948, je 7. april določila za svetovni dan zdravja. Vsako leto se v želji po večjem osveščanju javnosti na ta dan izpostavi določeno temo s področja zdravja.

12. april – Mednarodni dan vesoljskih poletov s posadko

Generalna skupščina ZN je 7. aprila 2011 z resolucijo A/RES/65/271 razglasila 12. april za mednarodni dan vesoljskih poletov s posadko. Datum 12. april 1961 sicer zaznamuje prvi vesoljski polet s posadko, izvedel pa ga je Yuri Gagarin iz nekdanje Sovjetske zveze.

22. april – Svetovni dan Zemlje

Dan Zemlje po vsem svetu obeležujejo od leta 1970, leta 2009 pa je 22. april za mednarodni dan Zemlje razglasila Generalna skupščina ZN.

23. april – Svetovni dan knjige in avtorskih pravic

23. april je simboličen dan za svetovno književnost, saj so na ta dan leta 1616 umrli Cervantes, Shakespeare in Inca Garcilaso de la Vega. Ta dan je tudi rojstni dan ali dan smrti naslednjih cenjenih avtorjev: Maurice Druon, Haldor K. Laxness, Vladimir Nabokov, Joseph Pla in Manuel Mejia Vallejo. Na Generalni konferenci Organizacije ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) so leta 1995 razglasili 23. april za svetovni dan knjige in avtorskih pravic, saj so s tem želeli izkazati spoštovanje knjigam in njihovim avtorjem. Hkrati pa so tudi želeli spodbuditi ljudi, še posebej mladino, da odkrije užitke branja in pridobi spoštovanje do prispevkov teh, ki so s svojimi deli pripomogli k družbenemu in kulturnemu napredku človeštva.

26. april – Svetovni dan intelektualne lastnine

Svetovni dan intelektualne lastnine se od leta 2000 obeležuje na pobudo Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO). S tem se želi krepiti zavest o vlogi in pomenu, ki jo ima intelektualna lastnina (avtorska in sorodne pravice, patenti, modeli, znamke, geografske označbe) v vsakdanjem življenju ter spodbuditi inovativnost in ustvarjalnost v družbi.

Maj

3. maj – Svetovni dan svobode tiska

Leta 1993 je Generalna skupščina razglasila 3. maj za svetovni dan svobode tiska. Na sprejem te resolucije je vplivala Generalna konferenca Organizacije ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) leta 1991, na kateri so z resolucijo potrdili, da je svoboden, neodvisen in pluralističen tisk nujen del vsake demokratične družbe. S tem praznikom se spominjamo na Windhoekovo deklaracijo za promocijo neodvisnega in pluralističnega tiska v Afriki iz leta 1991, ki je bila sprejeta prav 3. maja.

8-9. maj – Čas spomina in sprave za tiste, ki so izgubili življenja med drugo svetovno vojno

Z resolucijo A/RES/59/26 je 22. novembra leta 2004 Generalna skupščina določila 8. in 9. maj za čas spomina in sprave ter pozvala države članice, organe OZN, nevladne organizacije in posameznike, naj vsako leto na enega izmed teh dveh dnevov izkažejo svoje spoštovanje žrtvam druge svetovne vojne.

15. maj – Svetovni dan družine

Leta 1993 je Generalna skupščina razglasila 15. maj za svetovni dan družine. Že leta 1989 je z resolucijo A/RES/44/82 generalna skupščina določila leto 1994 za leto družine, s čimer je hotela povečati zavedanje družbe o družini in družinskih zadevah ter izboljšati zmožnost držav, da bi se družinski problemi reševali z ustreznimi domačimi politikami.

16. maj – Mednarodni dan sobivanja v miru

Decembra 2017 je Generalna skupščina razglasila 16. maj za mednarodni dan sobivanja v miru s ciljem okrepiti prizadevanja za mir po svetu, še posebej v luči nove Agende 2030 za trajnostni razvoj.

17. maj – Svetovni dan informacijske družbe

27. marca leta 2006 je Generalna skupščina razglasila 17. maj za svetovni dan telekomunikacij. S tem je hotela povečati zavedanje o novih možnostih, ki jih uporaba interneta in drugih informacijskih ter komunikacijskih sredstev lahko prinese družbi in gospodarstvu. To dejanje je sledilo Svetovnemu vrhu na temo informacijske družbe, ki je potekalo od 10-12. 2003 v Ženevi ter od 16-18. novembra 2005 v Tunisu.

21. maj – Svetovni dan spodbujanja kulturne raznolikosti za dialog in razvoj

Da bi se bolje izkoriščalo potencial kulture kot orodja za povečevanje blaginje, trajnostnega razvoja in globalno sožitje v miru, je Generalna skupščina 20. decembra 2002 razglasila 21. maj za svetovni dan spodbujanja kulturne raznolikosti za dialog in razvoj. V zaključnih dneh leta kulturne dediščine (2002) je skupščina poudarila pomembno povezavo med zaščito družbene raznolikosti in med civilizacijskim dialogom.

22. maj – Svetovni dan biološke raznolikosti

20. decembra 2000 je Generalna skupščina razglasila 22. maj za svetovni dan biološke raznolikosti. Pred tem so svetovni dan biološke raznolikosti slavili vsako leto 29. decembra, vendar so ga na petem srečanju podpisnice konvencije o biološki raznolikosti zaradi večje opaznosti premaknile na 22. maj.

Začenši z 25. majem – Teden solidarnosti z ljudstvi s teritorijev brez pravice samoupravljanja

Generalna skupščina je leta 1999 od posebnega komiteja za dekolonizacijo zahtevala vsakoletno spoštovanje tedna solidarnosti z ljudstvi s teritorijev brez pravice samoupravljanja. Že leta 1972 so ta teden razglasili za teden solidarnosti z ljudmi, ki živijo v kolonijah, v Južni Afriki in Gvineji, ter se borijo za svobodo, neodvisnost in enake pravice.

29. maj – Svetovni dan mirovnikov Združenih narodov

Generalna skupščina je 29. maj razglasila za svetovni dan mirovnikov Združenih narodov, s čimer želi počastiti vse ljudi, ki so kdaj služili na mirovnih misijah OZN, še posebej pa tiste, ki so pri vzpostavljanju miru izgubili življenje. Generalna skupščina je pozvala vse države članice, organizacije v okviru sistema OZN, nevladne organizacije in posameznike naj na primeren način spoštujejo ta dan.

31. maj – Svetovni dan brez tobaka

Vsako leto se 31. maj slavi kot svetovni dan brez tobaka. Ta dan so za dan brez tobaka določile članice Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) leta 1987. S tem dnem je želela WHO povečati zavedanje ljudi o škodljivih učinkih kajenja. Vsako leto zaradi posledic kajenja umre okoli 5,4 milijonov ljudi.

Junij

4. junij – Mednarodni dan nedolžnih otrok žrtev nasilja

Zgrožena zaradi ogromnega števila nedolžnih palestinskih in libanonskih otrok žrtev izraelskega nasilja se je 19. avgusta 1982 Generalna skupščina na nujnem zasedanju na temo Palestine, odločila 4. junij razglasiti kot mednarodni dan nedolžnih otrok žrtev nasilja.

5. junij – Svetovni dan okolja

Z resolucijo 2994 (XXVII) je 15. decembra 1972 Generalna skupščina določila 5. junij za svetovni dan okolja. S tem dejanjem je želela povečati zavedanje javnosti o potrebi ohranjanja in izboljševanja okolja. Na ta dan so istega leta odprli OZN konferenco o človekovem okolju v Stockholmu, katere glavni rezultat je bila ustanovitev Okoljskega programa OZN (UNEP).

17. junij – Svetovni dan boja proti suši in širjenju puščav

Svetovni dan boja proti suši je leta 1995 določila Generalna skupščina. Na ta dan so leto prej sprejeli Konvencijo OZN o boju proti dezertifikaciji. Skupščina je pozvala države naj se na ta dan trudijo povečevati zavedanje o potrebi po mednarodnem sodelovanju v borbi proti širjenju puščav in obveščajo o samih posledicah suše.

20. junij – Svetovni dan beguncev

4. decembra je Generalna skupščina opozorila, da bo leta 2001 potekala petdeseta obletnica od sprejetja konvencije, ki je določila status beguncev. Afriška unija, ki na isti dan slavi afriški dan beguncev, se je strinjala, da lahko Generalna skupščina določi svetovni dan beguncev na isti dan.

23. junij – Dan javne službe Združenih narodov

Generalna skupščina je 20. decembra 2009 določila, da se bo 23. junij letno slavil kot dan javne službe Združenih narodov. Države članice so pozvane naj na ta dan organizirajo posebne dogodke, s katerimi bi se poudaril prispevek javne službe v procesu razvoja.

26. junij – Mednarodni dan proti zlorabi drog in nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami

Generalna skupščina se je leta 1987 odločila, da bo 26. junij postal mednarodni dan proti zlorabi drog in nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami. S tem je želela izkazati svojo odločnost in pripravljenost povečati aktivnosti ter sodelovanje pri doseganju cilja za družbo brez drog. To je skupščina naredila na dan 7. decembra, po tem ko je dobila priporočilo mednarodne konference proti zlorabi drog in nezakonitemu prekupčevanju, ki je 26. junija sprejela širok interdisciplinaren osnutek o prihodnjem boju proti zlorabi drog.

26. junij – Mednarodni dan v podporo žrtvam mučenja

Leta 1997 je Generalna skupščina na priporočilo ekonomskega in socialnega sveta razglasila 26. junij za mednarodni dan v podporo žrtvam mučenja. Skupščina je izrazila željo, da bi mučenje čim prej izginilo ter da bi leta 1984 sprejeta konvencija proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim čim bolj učinkovito delovala.

Julij

Prva sobota v mesecu – Mednarodni dan zadrug

Leta 1992 je Generalna skupščina razglasila prvo soboto v juliju leta 1995 za mednarodni dan zadrug. Ta datum je predstavljal 100. obletnico mednarodne zadružne zveze, ki pod svojim okriljem združuje 760 milijonov članov v stotih državah. Leta 1994 je skupščina spoznala, da so postale zadruge nepogrešljiv del gospodarskega in družbenega razvoja, in zato pozvala države članice, mednarodne organizacije, specializirane agencije ter nacionalne in internacionalne zadružne organizacije, da ta dan spoštujejo vsako leto.

11. julij. – Svetovni dan prebivalstva

Leta 1989 je predsedujoči svet Razvojnega programa OZN (UNDP) predlagal, naj se 11. julij razglasi za svetovni dan prebivalstva. V letu 2002 je bilo na svetu okoli 6,3 milijarde prebivalcev, letna rast prebivalstva pa je bila 77 milijonov. Na ta dan se vsako leto objavljajo pomembnejše statistike prebivalstva.

Avgust

9. avgust – Mednarodni dan avtohtonega prebivalstva

Z resolucijo 49/214 je 23. decembra 1994 Generalna skupščina 9. avgust razglasila za mednarodni dan avtohtonega prebivalstva. Na ta dan se je leta 1982 prvič srečala delovna skupina za avtohtono prebivalstvo. Prvič so ta dan praznovali leta 1995. S praznovanjem mednarodnega dne avtohtonega prebivalstva je mednarodni skupnosti dana možnost, da obnovi načela spoštovanja človekovih pravic in da poskuša najti rešitve za odpravo težav avtohtonega prebivalstva.

12. avgust – Svetovni dan mladine

Generalna skupščina je 17. decembra 1999 potrdila predlog svetovne konference ministrov, ki so odgovorni za mlade, da se 12. avgust razglasi za svetovni dan mladine. Na svetovni dan mladine se izpostavlja pomen težnje mladih po lastni identiteti in smislu ter po iskanju svojega prostora v svetu. Mladi, ki so polni energije in radovednosti, lahko pripomorejo k spremembi slabih družbenih odnosov in prekinejo krog nasilja ter diskriminacije, ki se prenaša iz generacije v generacijo.

19. avgust - Mednarodni dan humanitarnih dejavnosti

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2009 razglasila 19. avgust za mednarodni dan humanitarnih dejavnosti. Ta dan opozarja na obvezo mednarodne skupnosti, da pomaga ranljivim, preslišanim in zapostavljenim ljudem po vsem svetu. Slednje predstavlja trajno misijo humanitarne skupnosti. Na ta dan se tudi poklonimo junaštvu humanitarnega osebja, ki izhajajo iz različnih družbenih okolij, vendar si vsi delijo prepričanje, da je trpljenje posameznika odgovornost vsakega izmed nas.

Datum obeleževanja tega dne označuje obletnico napada na sedež Združenih narodov v Bagdadu, ko je umrlo 22 žensk in moških, med drugim tudi humanitarec Sergio Vieira de Mello.

Cilj mednarodnega dneva humanitarnih dejavnosti je postaviti potrebe ljudi v stiski v središče naše pozornosti in tudi poskrbeti, da zagotovo dobijo zasluženo pomoč.

23. avgust – Mednarodni dan spomina na trgovino s sužnji in njeno ukinitev

Vsako leto se 23. avgusta spominjamo ene največjih tragedij svetovni zgodovini: trgovine s sužnji. Za ta datum se je na svojem 29. zasedanju odločil izvršni odbor Organizacije ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO), saj se je prav na ta dan leta 1791 na Haitiju zgodila vstaja sužnjev. Omenjeni zgodovinski dogodek je močno vplival na nadaljnje dogodke, ki so vodili k odpravi suženjstva.

September

8. september - Mednarodni dan pismenosti

17. novembra je Organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) določila 8. september za mednarodni dan pismenosti. Danes je na svetu skoraj 4 milijarde pismenih ljudi, kar je zadosten razlog za praznovanje mednarodnega dneva pismenosti. Da bi dosegli univerzalno pismenost, je potrebno bolj učinkovito delo ob istočasni oživitvi politične volje, ki bi težila k ustreznejšemu pristopu preprečevanja nepismenosti na lokalni, državni in mednarodni ravni.

15. september – Mednarodni dan demokracije

Z resolucijo 62/7 se je 8. novembra 2007 Generalna skupščina zavezala k spoštovanju 15. septembra kot mednarodnega dneva demokracije. Skupščina je spodbudila vlade, naj okrepijo nacionalne programe za promocijo in utrjevanje demokracije. Prav tako pa je spodbudila tudi regionalne in druge medvladne organizacije, da si med seboj ter s sistemom ZN izmenjajo izkušnje s področja promocije demokracije.

16. september – Mednarodni dan zaščite ozonske plasti

19. decembra je Generalna skupščina razglasila 16. september za mednarodni dan zaščite ozonske plasti, s katerim se spominjamo leta 1987 podpisanega Montrealskega protokola o snoveh, ki uničujejo ozonsko plast.

21. september – Svetovni dan miru

Generalna skupščina je že leta 1981 določila, da se bo svetovni dan miru praznovalo na dan začetka njenega septembrskega zasedanja. Leta 2001 so s soglasjem vseh držav članic v generalni skupščini za svetovni dan miru določili 21. september. Ta dan kliče k 24 urni prekinitvi aktualnih oboroženih spopadov.

Zadnji teden v septembru – Mednarodni dan pomorstva

Mednarodna pomorska organizacija (IMO) vsako leto praznuje svetovni dan pomorstva. Točen datum je prepuščen posameznim vladam, ki ga ponavadi določijo v okviru zadnjega tedna septembra. Svetovni dan pomorstva opominja na pomembnost varne plovbe in pomorskega okolja.

Oktober

1. oktober – Svetovni dan starostnikov

Generalna skupščina je z resolucijo A/RES/45/106 14. decembra 1990 določila 1. oktober za svetovni dan starostnikov. S tem dnevom je želela poudariti pomembnost spoštovanja in skrbi za starejše.

Prvi teden v oktobru: Svetovni teden otroka

Po sprejetju Konvencije o pravicah otrok leta 1989 je Generalna skupščina pozvala države, da določijo poseben dan, ki bo opominjal na pomembnost blaginje otrok. V Sloveniji so v ta namen določili celotni prvi teden oktobra.

2. oktober – Mednarodni dan nenasilja

15. junija 2007 je Generalna skupščina razglasila 2. oktober za mednarodni dan nenasilja in pozvala vse države članice, organizacije v okviru sistema OZN, regionalne ter nevladne organizacije in posameznike, da naj ta dan primerno počastijo ter razširijo sporočilo o nenasilju.

Pobuda za resolucijo, s katero so določili mednarodni dan nenasilja, izvira iz deklaracije, ki je bila sprejeta na mednarodni konferenci na temo miru, nenasilja in omogočanja – Gandijeve filozofije za 21. stoletje. Mahmata Gandi se je rodil 2. oktobra 1969.

4. - 10. oktober – Svetovni teden vesolja

6. decembra 1999 je Generalna skupščina teden od 4. do 10. oktobra določila za svetovni teden vesolja. S tem tednom je želela opomniti na prispevek znanosti in tehnologije k izboljšanju človekovega življenja. 4. oktobra 1957 je bil v vesolje izstreljen prvi umetni satelit Sputnik I. 10. oktobra 1967 pa je postala pravnomočna pogodba, ki ureja dejavnosti držav pri raziskovanju in miroljubni uporabi vesolja.

5. oktober – Svetovni dan učiteljev

UNESCO je 5. oktober določil za svetovni dan učiteljev, s čimer je želel na letni ravni javnost opozoriti na pomembnost vloge učiteljev pri razvoju družbe in popularizirati njihovo poslanstvo ter dosežke.

Prvi ponedeljek v oktobru – Svetovni dan bivalnega okolja

Leta 1985 je Generalna skupščina na priporočilo komisije za človekove pravice določila prvi ponedeljek v oktobru za svetovni dan bivalnega okolja. S tem dnem se želi poudariti pomembnost človeških naselij in pravico vseh ljudi do zavetišča. Namen dne je tudi opomniti svet na kolektivno odgovornost za prihodnost človekovega habitata.

Druga sreda v oktobru – Mednarodni dan preprečevanja naravnih nesreč

22. decembra 1999 je Generalna skupščina drugo sredo v oktobru določila za mednarodni dan preprečevanja zmanjševanja naravnih nesreč. S tem je želela poudariti pomen globalne kulture za zmanjševanje naravnih nesreč in povečati pripravljenost za preprečevanje ter lajšanje teh nesreč.

9. oktober – Svetovni dan pošte

Vsako leto se 9. oktobra praznuje svetovni dan pošte. Na ta dan so v švicarskem Bernu leta 1974 ustanovili Univerzalno poštno unijo leta 1974. V različnih državah na ta dan predstavijo poštni uradi ali promovirajo nove poštne storitve in izdelke.

10. oktober – Svetovni dan duševnega zdravja

Prvič so svetovni dan duševnega zdravja praznovali 10. oktobra 1992. Na začetku je bila to letna aktivnost Svetovne federacije za duševno zdravje. Kasneje so ta dan tudi uradno določili za svetovni dan duševnega zdravja.

15. oktober – Mednarodni dan kmečkih žena

Z resolucijo sprejeto 18. decembra 2007 je Generalna skupščina razglasila 15. oktober za mednarodni dan kmečkih žena. Skupščina je pozvala države članice, da naj v sodelovanju z organizacijami, ki delujejo v okviru OZN, in civilno družbo, izboljšajo položaj kmečkih žena, vključno z domorodnimi prebivalkami, v svojih nacionalnih, regionalnih ter globalnih razvojnih strategijah. Takšni ukrepi vključujejo: ustvarjanje okoliščin, ki bi izboljšale položaj kmečkih žena, prizadevanje za njihovo politično in družbeno-gospodarsko uveljavljanje, podpiranje njihovega polnega in enakovrednega sodelovanja v procesih odločanja na vseh nivojih…

16. oktober – Svetovni dan hrane

16. oktobra leta 1945 je bila ustanovljena Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO), zato ta dan vsako leto praznujemo kot svetovni dan hrane. Namen praznovanja tega dneva, ki so ga leta 1979 ustanovili na konferenci FAO, je povečati zavedanje o svetovnih prehrambenih problemih in spodbuditi boj proti lakoti ter revščini.

17. oktober – Svetovni dan boja proti revščini

Generalna skupščina je leta 1992 določila 17. oktober za svetovni dan boja proti revščini. S tem dnem želi skupščina povečati zavedanje o pomembnosti zmanjševanja revščine v vseh državah, še posebej pa v državah v razvoju.

20. oktober – Svetovni dan statistik

Svetovni dan statistik je razglasila Generalna skupščina Združenih narodov, pri čemer bo dan prvič mednarodno zaznamovan 20. oktobra 2010. Nov svetovni dan izpostavlja pomembnost statistike pri oblikovanju vsake družbe.

24. oktober – Svetovni dan Organizacije združenih narodov

24. oktobra praznujemo ustanovitev OZN. Na ta dan leta 1945 je stopila v veljavo Ustanovna listina OZN, saj jo je ratificiralo zadostno število držav podpisnic. V povojnem kaosu se je nova organizacija zavezala k preprečevanju vznika nove vojne, k vzpostavitvi ponovnega zaupanja v temeljne človekove pravice in k promociji družbenega napredka, boljših življenjskih standardov ter večjih svoboščin.

24. oktober – Svetovni dan informiranja o razvoju

Generalna skupščina je leta 1972 določila 24. oktober za svetovni dan informiranja o razvoju. S tem dnem je želela povečati pozornost svetovne javnosti glede razvojnih problemov in poudariti potrebo po večjem mednarodnem sodelovanju za njihovo razrešitev.

24 – 30. oktober – Teden razoroževanja

Teden razoroževanja se prične z dnevom ustanovitve OZN. Zadnji teden v oktobru leta 1978 je potekala posebna seja Generalne skupščine o razoroževanju. V končnem dokumentu je Generalna skupščina pozvala države članice, naj se priznajo in opozarjajo na nevarnost oboroževalne tekme, težijo k njenemu prenehanju ter obveščajo javnosti o pomembnosti razoroževanja.

November

6. november - Mednarodni dan preprečevanja izkoriščanja okolja v času vojne in oboroženega konflikta

Generalna skupščina je leta 2001 razglasila 6. november za mednarodni dan preprečevanja izkoriščanja okolja v času vojne in oboroženega konflikta. Škoda, ki jo v okolju povzročijo oboroženi spopadi, pusti dolgoročne negativne posledice na ekosistemih in naravnih virih. Ker negativnih posledic ni mogoče zaustaviti na državnih mejah, generalna skupščina poudarja potrebo po skupnem delovanju za zaščito skupnega okolja.

14. november - Svetovni dan sladkorne bolezni

20. decembra 2006 je Generalna skupščina 14. november določila za svetovni dan sladkorne bolezni. Ta dan je drugače Mednarodna diabetična federacija spoštovala že od leta 1991. Generalna skupščina države članice poziva naj razvijejo čimbolj učinkovite nacionalne programe za preprečitev in zdravljenje sladkorne bolezni.

16. november – Mednarodni dan strpnosti

Generalna skupščina je leta 1996 pozvala države članice naj 16. november spoštujejo kot mednarodni dan strpnosti. Mednarodno leto strpnosti, ki ga je OZN na poziv UNESCO-a praznovala leta 1995, je navdihnil generalno skupščino, da je se je odločila mednarodni dan strpnosti spoštovati vsako leto.

Tretja nedelja v novembru – Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč

26. oktobra leta 2005 je Generalna skupščina pozvala države članice in mednarodno skupnost, da vsako leto tretjo nedeljo v novembru praznujejo kot svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč in s tem počastijo spomin nanje ter izkažejo solidarnost z njihovimi družinami.

20. november – Dan industrializacije Afrike

V okviru drugega industrijsko razvojnega desetletja za Afriko je Generalna skupščina 22. decembra 1989 20. november določila za dan industrializacije Afrike. S tem dejanjem je hotela spodbuditi mednarodno skupnost k industrializaciji Afrike.

20. november – Svetovni dan otroka

Leta 1954 je Generalna skupščina predlagala, da države ustanovijo univerzalni dan otroka, ki naj bi se ga praznovalo vsako leto in z njim pozivalo k blaginji za otroke vsega sveta. 20. november zaznamuje dan, na katerega je leta 1959 Generalna skupščina sprejela Deklaracijo o otrokovih pravicah in leta 1989 tudi Konvencijo otrokovih pravicah.

21. november – Svetovni dan televizije

Leta 1996 je Generalna skupščina je 21. november določila za svetovni dan televizije. Prav na ta dan leta 1996 je OZN gostila prvi forum televizijskih hiš. OZN je hotel s tem dnem spodbuditi države članice k prizadevanju za globalno izmenjavo televizijskih oddaj s tematiko kot so mir, varnost, gospodarski in družbeni razvoj.

25. november – Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami

17. decembra leta 1999 je Generalna skupščina določila 25. november za Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. OZN je pozvala vlade, mednarodne organizacije in nevladne organizacije, naj na ta dan organizirajo različne aktivnosti, ki bi pripomogle k povečanju splošnega zavedanja o problemu nasilja nad ženskami. Na ta dan so leta 1962 na ukaz dominikanskega vodja Rafaela Trujillo brutalno napadli in ubili tri sestre Mirabal, ki so bile politične aktivistke v Dominikanski Republiki.

29. november – Mednarodni dan solidarnosti s Palestinci

Leta 1947 je na dan 29. novembra Generalna skupščina sprejela resolucijo 181 o razdelitvi Palestine in ustanovitvi Izraelske države. V spomin na ta dan se 29. novembra vsako leto praznuje mednarodni dan solidarnosti s Palestinci.

December

1. december – Svetovni dan boja proti AIDS-u

Svetovna zdravstvena organizacija je leta 1988 razglasila 1. december za svetovni dan boja proti AIDS-u. Danes je na svetu že več kot 40 milijonov ljudi okuženih z virusom HIV, zato se s svetovnim dnem boja proti AIDS-u želi opomniti na nevarnost, ki jo AIDS predstavlja za človeštvo in na hitrost s katero se širi še posebej v revnih državah. Na ta dan se poziva ljudi, da izkažejo svoje sočutje, podporo in solidarnost do žrtev virusa HIV po vsem svetu.

2. december - Mednarodni dan odprave suženjstva

2. decembra se na svetovni dan odprave suženjstva spominjamo na isti dan leta 1949 sprejeto resolucijo Generalne skupščine o trgovini s sužnji in njeno prepoved.

3. december – Mednarodni dan invalidov

Leta 1982 je Generalna skupščina 3. december razglasila za mednarodni dan invalidov. Generalna skupščina s tem dnevom poziva vse države članice, naj si prizadevajo za čim boljši položaj invalidov v znotraj svojih meja in za njihovo učinkovito integracijo v družbo.

5. december – Mednarodni dan prostovoljstva za ekonomski in socialni razvoj

Leta 1985 je Generalna skupščina razglasila 5. december za mednarodni dan prostovoljstva za ekonomski in socialni razvoj. Skupščina države članice poziva, naj znotraj svojih meja povečajo zavedanje o pomembni vlogi prostovoljstva za družbo in spodbudijo čim več ljudi k udeleževanju v prostovoljskih dejavnostih doma ter v tujini.

7. Svetovni dan letalstva

1996 je Generalna skupščina 7. december razglasila za svetovni dan letalstva To je sicer naredila skupščina Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (specializirana agencija OZN) že leta 1992 z željo poudarjanja in pospeševanja prednosti mednarodnega civilnega letalstva.

10. december – Svetovni dan človekovih pravic

Generalna skupščina je leta 1950 pozvala vse države in zainteresirane mednarodne organizacije, da 10. december praznujejo kot dan človekovih pravic. Na ta dan je leta 1948 Generalna skupščina sprejela Splošno deklaracijo človekovih pravic.

18. december – Svetovni dan migrantov

Na priporočilo ekonomskega in socialnega sveta je gGneralna skupščina 18. december razglasila za svetovni dan migrantov. Tega dne leta 1990 so sprejeli mednarodno konvencijo o migrantih. Skupščina je izpostavila potrebo po nadaljnjem razvijanju spoštovanja pravic in svoboščin vseh migrantov. V povprečju je vsaka 35. oseba migrant; to pomeni, da dela in živi v državi, ki ni njegova lastna. Vsaka država ima med svojim prebivalstvom migrante.

19. december - Dan Združenih narodov sodelovanja med državami Juga

23. decembra je Generalna skupščina 19. december razglasila za dan Združenih narodov sodelovanja med državami Juga. Na ta dan je leta 1978 v Buenos Airesu Generalna skupščina sprejela akcijski načrt za promocijo in implementacijo tehničnega sodelovanja med državami v razvoju.

20. december – Svetovni dan človeške solidarnosti

22. decembra je v povezavi s spoštovanjem desetletja za izkoreninjenje revščine (1995–2005) Generalna skupščina 20. december razglasila za svetovni dan človeške solidarnosti. Ob tem dejanju je poudarila, da je Milenijska deklaracija definirala solidarnost, kot temeljno in univerzalno vrednoto, ki bi morala vladati v medčloveških odnosih v 21. stoletju.