Sistem Združenih narodov

Organizacija Združenih narodov za kmetijstvo in prehrano (FAO) www.fao.org
Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) www.iaea.org
Mednarodna organizacija za civilno letalstvo (ICAO) www.icao.int
Mednarodni sklad za razvoj kmetijstva (IFAD) www.ifad.org
Mednarodna organizacija dela (ILO) www.ilo.org
Mednarodna pomorska organizacija (IMO) www.imo.org
Mednarodni denarni sklad (IMF) www.imf.org
Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) www.itu.int
Program Združenih narodov za boj proti aidsu (UNAIDS) www.unaids.org
Urad Visokega komisariata Združenih narodov za človekove pravice (OHCHR) www.ohchr.org
Urad Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) www.unhcr.org
Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW) www.opcw.org
Pripravljalna komisija pogodbe o prepovedi testiranja jedrskega orožja www.ctbto.org
Sklad Združenih narodov za razvoj kapitala (UNCDF) www.uncdf.org
Sklad Združenih narodov za otroke (UNICEF) www.unicef.org
Konferenca Združenih narodov za trgovino in razvoj (UNCTAD) www.unctad.org
Razvojni sklad Združenih narodov za ženske (UNIFEM) www.unifem.org
Program Združenih narodov za razvoj (UNDP) www.undp.org
Program Združenih narodov za okolje (UNEP) www.unep.org
Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) www.unesco.org
Program Združenih narodov za naselja (UN-HABITAT) www.unhabitat.org
Organizacija Združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO) www.unido.org
Mednarodni raziskovalni in izobraževalni inštitut Združenih narodov za napredek žensk (INSTRAW) www.un-instraw.org
Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) www.unodc.org
Sklad Združenih narodov za prebivalstvo (UNFPA) www.unfpa.org
Agencija Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA) www.un.org/unrwa
Univerza Združenih narodov (UNU) www.unu.edu
Prostovoljci Združenih narodov (UNV) www.unv.org
Svetovna poštna zveza (UPU) www.upu.int
Skupina Svetovne banke www.worldbank.org
Svetovni program za hrano (WFP) www.wfp.org
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) www.who.org
Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) www.wipo.int
Svetovna meteorološka organizacija (WMO) www.wmo.ch
Svetovna turistična organizacija (WTO) www.world-tourism.org
Svetovna trgovinska organizacija (WTO) www.wto.org