Dejavnosti

Naše dejavnosti so namenjene ozaveščanju ljudi z idejami, cilji in dejavnostimi Organizacije združenih narodov in njenih specializiranih agencij. Pripravljamo dogodke za naše člane in javnost, med drugim: 

Program dela za 2017 nadete tukaj.

Okrogle mize in predavanja

Osnovni namen okroglih miz in predavanj leži v glavnem cilju društva, in sicer obveščanju javnosti o idejah, ciljih in dejavnostih Organizacije združenih narodov (OZN). Društvo tako redno organizira tovrstna srečanja s področij delovanja OZN, njenega sodelovanja z drugimi mednarodnimi organizacijami in o ostalih relevantnih temah v mednarodni skupnosti.

Okrogle mize se organizirajo v obliki panelov, v katerih poleg predsedujoče/-ga sodeluje več panelistov (domače in tuje raziskovalke ter raziskovalci s področja mednarodnega prava in mednarodnih odnosov, ki se strokovno ukvarjajo s posamičnim vprašanjem, ki je predmet razprave na okrogli mizi). Predavanja delujejo na podoben način, vendar sodeluje le en/-a govornik/-ica in povezovalka/-ec srečanja. Obe vrsti srečanja se zaključita z razpravo.

Knjižnica in čitalnica

Na društvu sta preko vsega leta za javnost odprti knjižnica in čitalnica, kjer je na voljo veliko število informativnih in specializiranih publikacij OZN ter njenih agencij, pa tudi druge literature s sorodno tematiko. Cilj društva je pridobivati aktualne publikacije OZN, za kar je potrebno ohranjati redne stike s sistemom OZN.

V čitalnici društva je članom v času uradnih ur na voljo tudi uporaba računalnika z dostopom do interneta kot tudi brezžično internetno omrežje.

Društvo svoje obiskovalce vsako leto obvešča o študijskem programu EMA - Evropski magisterij iz človekovih pravic in demokratizacije, ki ga sofinancira Evropska komisija in izvaja 39 evropskih univerz, med katerimi je tudi Univerza v Ljubljani.

Delavnica 'Podajmo si roke'

Skozi delavnico se učencem predstavi Organizacijo združenih narodov in njena pomembnejša področja delovanja, s posebnim poudarkom na Milenijskih razvojnih ciljih, ter delovanje Društva za ZN za Slovenijo. Poudarek je na boju proti revščini, za lažjo predstavo pa se jim razloži nekaj pojmov, na primer kaj pomeni revščina in kaj skrajna revščina, koliko ljudi živi v revščini, na katerih koncih sveta jo je največ, zakaj prihaja do nje, kako se lahko proti njej borimo kot posamezniki in kot družbena skupina ter zakaj je pomembno, da jo odpravljamo. Ob koncu podamo zavezo, katere dejavnosti bomo izvedli za boj proti revščini.

Bolj podroben opis delavnice najdete v priponki, pri čemer se program slednje spreminja glede na starostno skupino otrok ali mladostnikov.

DatotekeVelikost
DELAVNICA o revscini - mladostniki.pdf163.32 KB

Proslave ob mednarodnih dnevih OZN

Obeležitev dneva OZN, 24. oktober

Na proslavi uvodoma v kratkem predavanju o aktualnih vprašanjih OZN zbranemu občinstvu spregovori slavnostni/a govornik/ca (v letu 2009: prof. dr. Zlatko Šabič; leta 2008: prof. dr. Anton Bebler; leta 2007: dr. Breda Pavlič, leta 2006: dr. Dimitrij Rupel, leta 2005: dr. Janez Drnovšek, leta 2004: dr. Janez Čebulj; leta 2003: prof. dr. Jože Pirjevec).

Predavanju sledi podelitev nagrad in priznanj najboljšim prispevkom s področja delovanja OZN (glej: Nagradni razpisi društva).

Obeležitev dneva človekovih pravic, 10. december

Društvo je leta 2006 pričelo s pripravo in razpisom natečaja za likovna in literarna dela za učence in učenke slovenskih osnovnih šol na temo človekovih pravic. V letu 2007 je društvo natečaj razširilo tudi na slovenske dijake, ki so na natečaju sodelovali s fotografijami na temo človekovih pravic, leta 2008 pa že v vseh kategorijah. Vsa leta so bila priznanja in nagrade za najboljša dela nagrajencem/-kam in njihovim mentorjem/-icam podeljena na proslavi društva ob dnevu človekovih pravic. Odziv šol je bil vsa leta izjemen, npr. v letu 2009 je sodelovalo 51 osnovnih in srednjih šol z več kot 200 prispevki.

Tema v letu 2010 je bilo neenakost, slavnostni govor pa je imel g. Tone Dolčič, namestnik varuhinje človekovih pravic (v letu 2009: nenasilje; v letu 2008: 60. obletnica SDČP; v letu 2007: univerzalnost človekovih pravic: OZN, EU in Republika Slovenija; v letu 2006: romska problematika).

V prilogi se nahajajo nagrajeni eseji iz razpisa za leto 2010.

DatotekeVelikost
Nagrajeni eseji 2010.pdf960 KB

Nagradni razpisi društva

Društvo za Združene narode za Slovenijo tradicionalno razpisuje dva nagradna razpisa, in sicer ob dnevu OZN, 24. oktobra, in ob dnevu človekovih pravic, 10. decembra.

Ob posebnih priložnostih se razpisujejo tudi dodatni razpisi.

Več spodaj.

Nagradni razpis Društva za ZN za Slovenijo ob dnevu OZN (2017)

V okviru triinpetdesetega nagradnega razpisa za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja delovanja OZN, ki bodo obranjena med 1. avgustom 2016 in 31. julijem 2017, bo društvo nagradilo 10 najboljših prispevkov študentk in študentov slovenskih fakultet. Poleg pohvale bo vsaka nagrajenka oziroma nagrajenec prejel še simbolično nagrado.

NAGRADNI RAZPIS
DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE ZA SLOVENIJO
razpisuje

nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja delovanja Organizacije združenih narodov, ki so bila obranjena med 1. avgustom 2016 in 31. julijem 2017.

Za nagradni razpis pridejo v poštev vse teme, ki obravnavajo tematiko delovanja t. i. družine Združenih narodov (ZN).

Prijava za razpis mora vsebovati:
- vlogo kandidatov za prijavo na nagradni razpis (prijavni obrazec);
- tiskan izvod dela;
- izvod dela v elektronski obliki (Word ali pdf format in na CD-ju);
- priporočilo mentorja za nagrado;
- kopijo potrdila, kdaj je bilo delo obranjeno.

Prijave sprejemamo do 1. avgusta 2017 na sedežu Društva za Združene narode za Slovenijo (Cankarjeva 1/II, Ljubljana).

Strokovna komisija bo dela pregledala in ocenila ter izbrala 10 (deset) najboljših. Podelitev priznanj in simboličnih nagrad bo na proslavi dneva Združenih narodov 24. oktobra 2017.

Morebitne spremembe razpisa (roki, zahteve itn.) bodo nemudoma ažurirane na naši spletni strani.

DatotekeVelikost
Prijavni obrazec - nagradni razpis - dan ZN - 2017.doc1.92 MB
Prijavni obrazec - nagradni razpis - dan ZN - 2017.pdf379.6 KB

Natečaj ob mednarodnem dnevu človekovih pravic

Društvo za Združene narode za Slovenijo že dvanajsto leto zapored razpisuje natečaj ob dnevu človekovih pravic, v okviru katerega želimo osnovnošolcem in dijakom ponuditi možnost, da izrazijo svoje vtise in razmišljanja o človekovih pravicah skozi risbo, besedo, predmet ali fotografijo. Letošnji natečaj z naslovom »Ko se srečamo, spremenimo svet« se navezuje na tematsko mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj.

Natečaj za osnovnošolce je razdeljen na dva dela:

1. Likovni natečaj: likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski, grafični ali drugi tehniki.

2. Literarni natečaj: omejitev dolžine prostega spisa je 1–2 tipkani strani.

Natečaj za srednješolce pa obsega naslednje kategorije:

1. Likovni natečaj: likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski, grafični ali drugi tehniki.

2. Literarni natečaj: omejitev dolžine prostega spisa je 1–2 tipkani strani.

3. Fotografski natečaj: fotografije naj bodo reproducirane na fotografski papir ali natisnjene; reprodukcije naj ne bodo večje od formata A4 (210 X 297 mm).

 

Organizacija združenih narodov je razglasila leto 2017 za mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj. S poimenovanjem tematskega leta prepoznava pomen mednarodnega turizma in spodbuja k boljšemu razumevanju in večjemu zavedanju bogate dediščine različnih civilizacij s ciljem večjega spoštovanja različnih kultur, s čimer prispeva h krepitvi miru po svetu. Namen mednarodnega leta trajnostnega turizma za razvoj je dvigniti zavest o trajnostnem turizmu za razvoj in dokazati, da je turizem lahko pobudnik pozitivnih ekonomskih, socialnih in okoljskih sprememb.

Osnovnošolci in srednješolci, ujemite ideje na list papirja ter nam risbo, spis ali fotografijo pošljite na društvo. Rok za oddajo del je 10. november 2017.

Nagrade bodo avtorjem nagrajenih del podeljene na proslavi dneva človekovih pravic, s katero želimo na Društvu za ZN za Slovenijo opozarjati na pomen varovanja in spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Več informacij o natečaju najdete v priponkah.

Natečaj poteka v okviru UNESCO mladinske platforme, ki jo sofinancira Slovenska nacionalna komisija za UNESCO.

DatotekeVelikost
Razpis CP - OS 2017 fin.pdf1.2 MB
Razpis CP - SS 2017 fin.pdf1.21 MB

Zaključek natečaja za kratke filme na temo miru

Društvo za Združene narode za Slovenijo je v okviru "Promotion of Peace Campaign", ki jo izvaja v sodelovanju z Veleposlaništvom Združenih držav Amerike v Sloveniji, s ciljem promocije človekovih pravic in spodbujanja participacije mladih organiziralo natečaj za mlade med 15. in 18. letom za kratke filme na temo miru.

Kratke filme je ocenil Nejc Gazvoda, slovenski pisatelj, režiser in scenarist ter diplomant programa filmske režije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani.

Prvo nagrado je prejel Uroš Topić za kratki film "Odpuščanje".

Drugo nagrado je prejel Domen Dimovski za kratki film "Kdo je kokoš?"

Tretjo nagrado je prejel Klemen Skornišek za kratki film "Winner?"

Kampanje za širjenje načel in ciljev OZN

Kampanja 'Daj mi mir!'

21. septembra svet praznuje mednarodni dan miru. To je dan, ko naj bi povsod vladal mir, oboroženi in drugi spopadi pa naj bi se prekinili. Cilj mednarodnega dneva miru je, da se med ljudmi razširi vest o tem, da obstaja alternativa vojnemu stanju in da je možen tudi svet, v katerem vlada mir.

Slogan kampanje 'Daj mi MIR!' nekoliko karikirano, a jasno izraža željo po prenehanju vseh vrst spopadov. Kliče k odpravi ovir, ki omejujejo harmonijo bivanja ljudi, in vse sodelujoče v procesu ustvarjanja miru poziva k še večjem prizadevanju zanj. Za mir namreč niso odgovorne samo posamezne vlade, ampak tudi vsak izmed nas.

Prva kampanja za mir je potekala v Sloveniji od 21. avgusta do 17. septembra 2008. Njen namen je bil 21. september ponesti med ljudi kot mednarodni dan miru. Ob tej priložnosti je lahko vsak izmed nas izrazil svoje misli o miru, vsa sporočila pa so bila posredovana Generalni skupščini ZN. Tudi v letu 2009 bomo kampanjo ponovili.

Kampanja 'Vstani in ukrepaj'

'VSTANI in UKREPAJ' je globalni poziv, s katerim izkažemo podporo cilju odprave revščine ter uresničevanja in preseganja Milenijskih razvojnih ciljev. Od 16. do 18. oktobra 2009 so ljudje dejansko in simbolično vstali in ukrepali s tem, ko so z različnimi aktivnostmi od svojih vlad zahtevali izpolnitev obljube o odpravi skrajne revščine.

Pred štirimi leti se je na poziv 'VSTANI' odzvalo preko 23 milijonov ljudi, s čimer so postavili prvi in največji Guinessov svetovni rekord te vrste, pred tremi leti je gibanje doseglo 43 milijonov, predlani nekaj manj kot 117 milijonov, od tega 4.000 ljudi v Sloveniji. V letu 2009 se je 173 milijonov ljudi priključilo iniciativi, od tega v Sloveniji nekaj manj kot 6.500. Več informacij lahko najdete na: www.milenijski-cilji.si/vstani.

Kampanja za promocijo Milenijskih razvojnih ciljev

Ideja o kampanji se je izoblikovala na srečanju evropskih društev za ZN v Ženevi decembra 2008. Slovenska kampanja vsebuje spletno stran z vsemi nujnimi podatki o Milenijskih razvojnih ciljih (MRC), delovanju Slovenije na tem področju, in sicer tako državnih organov kot nevladnih organizacij. Na strani bodo tudi predstavljene aktivnosti OZN in njenih agencij. Stran bo tudi vsebovala akademske razprave na to temo in nasvete, kako lahko pripomoremo k doseganju MRC. Društvo je tudi izdalo publikacijo o Milenijskih razvojnih ciljih, koordiniralo dogodke po Sloveniji posvečene iniciativi Vstani in ukrepaj, izvajalo delavnico 'Podaj roko revnemu' po slovenskih šolah, v pripravi pa še imamo razvojni projekt, ki ga bomo izvajali v Keniji.

Spletno stran o MRC lahko najdete na: www.milenijski-cilji.si

Sodelovanje z Informacijsko službo ZN na Dunaju in Svetovno federacijo društev za ZN

Namen povezave z Informacijsko službo ZN na Dunaju je krepitev obojestranske pomoči in sodelovanja pri izvajanju aktivnosti, izmenjavi informacij in izkušenj, ki so in bodo pripomogle k večji kakovosti dela. Do sedaj smo sodelovali pri pripravi kampanje ob mednarodnem dnevu miru ('Daj mi MIR!' 2008) ter mednarodnem dnevu boja proti revščini ('Vstani in ukrapaj' 2008).

V letu 2008 je društvo začelo aktivno sodelovati s Svetovno federacijo društev za ZN (WFUNA). Kontakt smo navezali v marcu 2008, ko je bilo društvo na ekskurziji v Ženevi. Skozi leto je potekalo vzajemno obveščanje o medsebojnih aktivnostih, decembra 2008 pa se je društvo udeležilo evropskega srečanja društev za ZN v organizaciji WFUNA in Društva za ZN iz Švice. Rezultat srečanja je bilo oblikovanje kampanje za promocijo Milenijskih razvojnih ciljev na evropski ravni.

Društvo za ZN za Slovenijo se je preko svojega člana Boštjana Jermana udeležilo 39. plenarnega zasedanja WFUNA, ki je potekalo od 9. do 12. avgusta 2009 v Seulu. Sodeloval je tudi pri tekmovanju WFUNA 'Študentje za svet brez jedrskega orožja', v okviru katerega je pripravil projektni predlog za kampanjo za svet brez jedrskega orožja. WFUNA je prejela 40 prispevkov, od katerih je bilo izbranih šest najboljših, med njimi tudi njegov projektni predlog. Rezultat zasedanja so tudi povezave društva z delegacijami Velike Britanije, Španije, Portugalske, Irske, Avstrije in Mehike. Vsekakor bomo ohranjali stike s ciljem oblikovanja skupnih iniciativ.