Sedež Združenih narodov v New Yorku

Namen stažiranja

Podiplomski študenti se lahko prijavijo na program stažiranja na sedežu ZN v New Yorku. Program stažiranja v New Yorku služi:

Delo

Delo, ki ga stažist opravlja, je odvisno od njegove študijske smeri, oddelka, ki mu je dodeljen in trajanja programa stažiranja. Nekaj primerov delovnih obveznosti:

Osebnostni profil stažista

Osnovne vrednote ZN, za katere se pričakuje, da jih privzema tudi stažist, so integriteta, profesionalnost in spoštovanje različnosti. Pod profesionalnost je moč razumeti razvite akademske in analitične sposobnosti; stažist mora biti sposoben planirati in organizirati, se pravi mora biti sposoben vzpostaviti prioritete, koordinirati lasten delovni načrt in spoštovati roke. Pričakuje so tudi izoblikovana funkcionalna pismenost in zmožnost komuniciranja – torej dobro obvladovanje jezika in sposobnost pisati tekste jasno in koncizno. Stažist mora biti tudi seznanjen z uporabo Informacijske tehnologije. Sposoben mora biti sodelovanja v kolektivu in skupinah; predpostavka za to sposobnost vzpostavljanja in medosebnih odnosov in vzdrževanja delovnih odnosov z ljudmi iz različnih nacionalnih in kulturnih okolij.

Trajanje stažiranja:

Stažiranje traja 2 meseca; programi so ponujeni trikrat letno:

Stažiranje je mogoče podaljšati do vključno 6 mesecev. Opravlja se s polnim delovnim časom, t.j. stažisti delajo 5 dni na teden od 9ih do 17ih pod vodstvom mentorja, ki je zaposlen v oddelku ali pisarni, kateri je stažist dodeljen.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati stažist

Stažist mora biti vpisan v podiplomski študij v času prijave in ves čas trajanja programa stažiranja. Dodatni pogoji so še:

Stažiranje pri ZN na sedežu v New Yorku je neplačano. Prav tako ZN ne krijejo nobenih stroškov, ki bi jih imel stažist z bivanjem v New Yorku. Priporočeno je, da si stažist priskrbi štipendijo (nekaj možnosti navajajo na strani o programu stažiranja: http://www.un.org/Depts/OHRM/sds/internsh/htm/funding.htm). Tudi za stanovanje mora stažist poskrbeti sam.

Delovne izkušnje za udeležbo v programu stažiranja niso potrebne. Stažist pa se mora zavedati, da mu stažiranje ne odpira možnosti za zaposlitev v pisarnah ZN, saj je zaposlovanje ločeno od programa stažiranja.

Prijava

Prijave se opravijo prek spleta na strani http://www.jobs.un.org/. Več informacij na strani:
http://www.un.org/Depts/OHRM/sds/internsh/htm/application.htm

Kontaktni podatki in dodatne informacije:
http://www.un.org/Depts/OHRM/sds/internsh/index.htm

Naslov:

Internship Coordinator
United Nations Headquarters
Room S-2475J
New York, NY 10017
USA
E-mail: OHRM_interns@un.org